Skip to main content

Mindeord

Mindeord om Dorte Jensen Christoffersen

Torsdag den 29 juni 2023 modtog vi den triste besked at vores kære kollega og afdelingsleder, cand.scient., ph.d. Dorte Jensen Christoffersen var afgået ved døden efter et længere sygdomsforløb.

Dorte nåede at være ansat i Retskemisk Afdeling ved Retsmedicinsk Institut i 25 år. Dorte var ansat lige fra afdelingens spæde start, med hende som eneste kemiker. Hun har i alle årene siden været en af de drivende kræfter bag afdelingens udvikling, så vi på alle tidspunkter har kunne leve op til de både voksende og afvekslende krav fra retsvæsenet og samfundet.

Arbejdet med at sikre troværdige og relevante analyseresultater og fortolkninger stod altid Dortes hjerte nær. Det var derfor også nærliggende at hun var den primære kraft bag afdelingens opnåelse af DANAK-akkreditering, ligesom hun i mange år har været aktiv i adskillige både nationale og internationale samarbejder.

Dorte var altid meget opmærksom på at instituttets arbejde gav os mulighed for at indgå i samfundsmæssigt relevante samarbejder om eksempelvis dødsfald blandt stofmisbrugere og overvågning af stofmarkedet i Danmark. Således var det også oplagt at hun skrev sin Ph.D. afhandling ”The phamacogenetics of sudden death in heroin addiction” ved instituttet, i forening med forskningsenheden for klinisk farmakologi, farmaci og miljømedicin.

Dorte var afholdt og respekteret af kollegaer og samarbejdspartnere i både ind- og udland for sit store arbejde og vedvarende engagement gennem alle årene.

Dorte gav altid plads til uenighed og mulighed for at fremføre sine meninger og ærinder og vi har i afdelingen haft mange gode og givtige diskussioner gennem årene, men hun var heller ikke bange for at skære igennem og tage ansvar for de nødvendige, svære og principielle beslutninger når det var påkrævet.

Ligeledes var hun, både som professionel og privatperson altid klar til at lytte – eller tale – hvis man havde brug for det, og hun gjorde sit bedste for at tage og vise hensyn og give plads, når det var nødvendigt.

Med Dortes død mistede vi en god kollega og et godt menneske. Vores tanker går til hendes familie, der har mistet en mor, hustru, datter og svigerdatter.

Dorte blev 54 år.

Redaktionen afsluttet: 27.07.2023