Skip to main content
DA / EN

Høring

Ny politik for uddannelseskvalitet går i høring

Læs forslaget til ny kvalitetspolitik, og benyt dig af muligheden for selv at indsende kommentarer.

Uddannelsesrådet sender nu et forslag til en revideret kvalitetspolitik til skriftlig høring i organisationen. Kvalitetspolitikken beskriver de værdier, målsætninger og standarder, som hele kvalitetssystemet bygger på.

Høringen er sendt ud til høringsberettigede organer og en række andre centrale råd, nævn og udvalg, men alle interesserede på SDU opfordres til at deltage, hvis de har bemærkninger til forslaget. Fristen er d. 10. juni.

Næste skridt i revideringsprojektet bliver arbejdet med at formulere den konkrete organisering og ansvarsfordeling i arbejdet med uddannelseskvalitet. Denne del vil komme i høring senere på året.

Læs høringsmaterialet, og indsend selv et svar

Vil du vide mere? 

Redaktionen afsluttet: 10.05.2024