Skip to main content
DA / EN

SDU's forenklingsmodel

2024 skal bringe løbende forbedringer

I år sættes der skub i arbejdet med SDU’s forenklingsmodel, som har til formål at frigive tid og ressourcer til forskning og undervisning ved at kigge på arbejdsgangene ved administrative opgaver.

SDU’s nye strategi har fokus på løbende forbedringer af arbejdsgange, og her i 2024 tages for alvor fat ved at anvende SDU’s forenklingsmodel.

- Vi er inspireret af ’Den Syddanske Forbedringsmodel’, som Region Syddanmark praktiserer på sygehusene ved at skabe værdi for patienten gennem arbejdsgange med høj kvalitet og effektivitet. På SDU kommer indsatsen til at gå under navnet SDU’s forenklingsmodel, hvor vi vil afsøge, hvordan SDU’s samlede administration kan løse opgaverne bedre og på en mere optimal måde.

- Målsætningen er løbende forbedringer, og midlet er forenklingsmodellen, og til at facilitere arbejdet er vi ved at opbygge et stærkt team, som kan skabe en forbedringskultur på SDU, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

I det stærke team, der er sat i spidsen for arbejdet med de løbende forbedringer, indgår Jørgen Ejler Pedersen, som selv har stor erfaring med forbedringsarbejde i Region Syddanmark. Han ser meget frem til at komme mere ud i organisationen og assistere forbedringsarbejdet.

- Grundlæggende kan man vel sige, at vi alle har to jobs. Det ene er at løse de daglige opgaver. Og det andet er at udvikle på processen for løsningen af de daglige opgaver. Og forudsætningerne for at lykkes med det sidste job kan i udpræget grad fremmes gennem en fælles systematisk udviklingsmodel, siger Jørgen Ejler Pedersen.

Alle kan få en rolle i forenklingsarbejdet

Forbedringerne er noget, som alle kan komme til at arbejde med lokalt, men i visse tilfælde kan forløbet og forbedringsarbejdet understøttes af Jørgen Ejler Pedersen og teamet.

I 2023 er forenklingsmodellen blevet testet inden for flere områder;

  • WEB-opdateringer
  • Implementering af ny lov om ansættelsesbeviser
  • Afviklingen af OSCE-eksamener
  • Fordelingen af undervisningslokaler
  • WorkZone-potentiale

Nye områder følger i 2024, ligesom forenklingsmodellen udbredes yderligere gennem et kursustilbud, der er målrettet ledere, der skal tage en eller flere medarbejdere med på kurset, så de sammen kan omsætte ord til handling og handling til forbedring. Du kan læse mere om kursustilbuddet her.

Skal frigive tid til forskning og undervisning

Forenklingsmodellen er organiseret med en styregruppe, og ifølge Thomas Buchvald Vind skal modellen bruges til at løfte universitetets kerneopgave.

- I bund og grund handler det om at forsøge at frigive tid til forskning og uddannelse. Mange ansatte på universitetet er med til at løse administrative opgaver, men kan vi dreje på nogle knapper, så de administrative opgaver løses mere gnidningsfrit, vil vi samtidig kunne frigive tid og ressourcer til forskning og uddannelse på universitetet, siger han.

Vil du vide mere?

Ønsker du mere viden om de kommende kurser eller har du et ønske om (eller en ide til) at forbedre en arbejdsgang eller et område så skriv til Jørgen Ejler Pedersen på jorgenejler@sdu.dk

Baggrundsinformation kan også hentes her.

Redaktionen afsluttet: 31.01.2024