Skip to main content
DA / EN

Nyt fra HR

Nyt om særlig feriegodtgørelse og seniorbonus

Fra i år ændres tidspunktet for udbetalingen af særlig feriegodtgørelse, og cirkulære om seniorbonus trådte i kraft 1. april 2022.

Af: Marie Ejegod Hornbøll, ejegod@sdu.dk &  Ole Sørensen, oles@sdu.dk

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse

Særlig feriegodtgørelse i staten (som vi har haft med april lønnen i mange år) på 1,5 pct. ydes ud over sædvanlig løn under afholdelse af ferie. Godtgørelsen træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 pct.

Fra 2022 udbetales den særlige feriegodtgørelse 2 gange årligt. Den første udbetaling i indeværende ferieår sker ved lønudbetalingen ultimo maj 2022 og dækker perioden 1. september 2021 til 31. maj 2022.

Den særlige feriegodtgørelse for perioden 1. juni 2022 til 31. august 2022 udbetales med lønudbetalingen ultimo august 2022.

Seniorbonus

SDU har gennem statens lønsystem implementeret en løbende beregning af 0,8 pct. af den fast påregnelige løn for månedslønnede lønmodtagere, der fylder mindst 62 år i 2022.

Den løbende optjening opsummeres til fast felt på lønseddel hver måned. Det var første gang synligt på lønseddel ultimo januar 2022.

Bonussen udbetales automatisk for alle i januar 2023.

Hvis lønmodtageren fratræder inden da, vil det optjente beløb automatisk blive udbetalt kontant ved fratrædelsen efter fradrag af A-skat og AM-bidrag.

Lønmodtageren kan vælge at få konverteret beløbet til pensionsbidrag eller at afholde 2 seniordage, hvilket lønmodtageren skal tage stilling til senest den 1. oktober 2022.

SDU HR vender i foråret tilbage med hvorledes sådanne ønsker fra lønmodtager fremføres gennem Oracle HCM (SDU HR-system) eller på anden vis.

Se cirkulære af 20. december 2021 om seniorbonus med virkning fra 1. april 2022 (Medst.nr. 051-21).

Redaktionen afsluttet: 06.05.2022