Skip to main content
DA / EN

LICENSER

Nationale forhandlinger om Springer Nature vinteren 2022

Priserne på elektroniske ressourcer stiger markant i disse år. I øjeblikket pågår der forhandlinger med Springer Nature, som er en af de største aktører på markedet, og det kan få betydning for forskere og studerende på SDU.

Af Chef for Informationsressourcer Lone Søndberg Madsen, , 15-11-2022

Syddansk Universitetsbibliotek bruger et stort tocifret millionbeløb på at købe adgang til videnskabelig litteratur og informationsdatabaser. Dette kan alt sammen søges frem via vores søgebrønd på www.sdu.dk/summon

Springer Nature er en store spiller

En stor del af den videnskabelige litteratur leveres af Springer Nature. Cirka 15 % af SDU’s budget til elektroniske materialer går i 2022 til Springer Nature. I indeværende år forventer biblioteket, at ansatte og studerende på SDU og universitetshospitalerne i Region Syddanmark downloader ca. 258.000 artikler fra Springer Nature.

National licensaftale

Syddansk Universitet er omfattet af en national aftale med Springer Nature; en licens der dækker alle danske universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner. Det Kongelige Biblioteks Nationale Licenskonsortium håndterer de nationale forhandlinger. Den nationale aftale med Springer Nature er under forhandling her i vinteren 2022.

Forhandlingerne risikerer nedbrud

I Danmark vil vi have øjeblikkelig adgang til vores egne forskningspublikationer, lige så så snart de er publiceret. Og vi vil ikke acceptere prisstigninger på læseadgang til andres landes forskningspublikationer.

Flere og flere SDU-forskere kommer i klemme omkring Open Access-publicering på grund af fondes krav om umiddelbar adgang finansieret af forskernes egne midler. Der er altså brug for en aftale, der omfatter både læseadgang og publicering og dermed en økonomisk balanceret aftale.

Rektorkollegiet og universitetsdirektørudvalget i Danske Universiteter står samlet bag målet med forhandlingen, som er:

  • øjeblikkelig adgang til danske universiteters forskningspublikationer, så snart de er publiceret
  • ingen prisstigning på læseadgang til indholdet af Springer Nature produkter i det hele taget.

Der er en risiko for, at forhandlingerne med Springer Nature kan bryde sammen. Det vil betyde, at vi i Danmark står uden adgang til NYT indhold i Springer Nature-tidsskrifter publiceret fra 2023 og frem. Bemærk at vi fortsat vil have adgang til publikationer udgivet før 2023.

Hvis nu…

Skulle forhandlingerne gå i hårdknude, og Springer Nature lukker for al ny litteratur, er Syddansk Universitetsbibliotek parat til at hjælpe og vejlede SDU-forskere om alternative måder at skaffe de rette kilder på. Vi arbejder allerede nu på at afsøge mulighederne. I den forbindelse må Open Access og forskernes netværk komme i spil. Det er vigtigt, at vi ikke ender med at købe eller betale litteraturen fra Springer Nature ad omveje.

Hvis I kontaktes af Springer Nature

For at sikre en styret dialog med Springer Nature, henviser vi til, at I kontakter biblioteket, skulle Springer Nature kontakte jer direkte om den pågående forhandling – benyt mailen lonem@bib.sdu.dk

SDU har adgang til følgende produkter fra Springer Nature:

  • Springer Journals
  • Nature Journals
  • Palgrave journals
  • Springer Materials
  • Springer Protocols
  • Springer e-books
  • MathSciNet
Redaktionen afsluttet: 15.11.2022