Skip to main content
SDU's årsfest

Undervisningsprisen 2016

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
Lektor Søren Cold, Klinisk Institut.  
Samfundet efterspørger i høj grad, at læger – også de nyuddannede – er dygtige til at kommunikere med patienter, pårørende og kolleger. Søren Cold har stået i spidsen for en reform af undervisningen i kommunikation, der bygger på brugerinddragelse, hvor patienten og dennes sygdom og sundhedstilstand er i centrum.

 

DET HUMANISTISKE FAKULTET

Lektor Alexandra Holsting, Institut for Sprog og Kommunikation.
Hun har pædagogiske kompetencer, der ligger ud over det normale. Alexandra Holsting formår i helt særlig grad at finde en balance i undervisningen, så der både er højt fagligt indhold og plads til de studerendes
spørgsmål. Hun er nærværende og deltager altid i de sociale arrangementer.

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

Lektor Erik Kristensen, Biologisk Institut.
Han er kendetegnet ved en professionel og passioneret tilgang til sin undervisning. Erik Kristensen er god til at motivere de studerende, og han har specielt fokus på at sætte naturvidenskaben i perspektiv og gøre den relevant. Han ser på den studerende som et enkelt individ.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Lektor Kristin Balslev Munksgaard, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.
Hun har helt særlige faglige og didaktiske kvalifikationer. Hun gør stoffet relevant og inddrager eksempelvis virksomheder i undervisningen. Kristin Balslev Munksgaard er hele tiden opmærksom på de studerendes faglige udvikling, og hun er altid meget imødekommende og inspirerende.

DET TEKNISKE FAKULTET

Lektor Kurt Bloch Jessen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.
Han er involveret i en lang række fag og projekter på tværs af fakultetet. Kurt Bloch Jessen er en meget engageret underviser, som er særdeles værdsat af de studerende. Han yder også en stor indsats i forbindelse med vejledningen, og han møder altid de studerende i øjenhøjde.

Fakta: Det er studerende og studienævn, som indstiller underviserne, og prisen tildeles en underviser ved hvert fakultet. Priserne er på hver 25.000 kroner.

Sidst opdateret: 27.10.2023