Skip to main content
SDU's årsfest

Årets prismodtagere

Forsknings-formidlingsprisen

Forskningsformidlingsprisen gives til en forsker ved universitetet for levende, kreativ kommunikation af sit faglige felt, rettet mod en bred modtagergruppe.

Jørn Brøndal, professor, ph.d. og centerleder, Center for Amerikanske Studier

Jørn Brøndal er en internationalt anerkendt historiker, der i sin forskning fokuserer på amerikansk politik og på etniske og racemæssige problemstillinger. I 2005 vandt han Wisconsin Historical Society Book Award of Merit for sin bog Ethnic Leadership and Midwestern Politics (2004), og han har publiceret artikler i flere internationale tidskrifter, herunder Journal of American Ethnic History og Journal of the Gilded Age and Progressive Era.

Se filmportræt af Jørn Brøndal
Læs hele portrættet

Årets prismodtagere

Inspirationsprisen

Inspirationsprisen gives til en gruppe ansatte og/eller studerende, som har gjort en særlig indsats for at arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Idrætsstuderende Simone Westergaard, ingeniør Frederikke Dahl og ingeniør Emilie Søby Eriksen

Det bliver en gruppe bestående af to diplomingeniører og en studerende på Idræt og Sundhed, der modtager Inspirationsprisen 2020 for deres idé om et bæredygtigt hygiejnebind af plantefibre. Gruppen har etableret startuppen Mewalii.

Bindet suger lige så godt som eksisterende hygiejnebind, der typisk er fremstillet af plastik eller bomuld, og kan fremstilles ved langt mindre vandforbrug.

Se filmportræt af prismodtagerne
Læs hele portrættet

Årets prismodtagere

Innovationsprisen

Innovationsprisen tildeles en ansat på SDU, der på helt ny og innovativ måde har bragt SDU´s viden inden for uddannelse eller forskning i spil, og som har skabt værdi for og med samfundet.

Thiusius Rajeeth Savarimuthu, professor, ph.d. og forskningsleder, Medical Robotics Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Det Tekniske Fakultet giver årets Innovationspris til professor Thiusius Rajeeth Savarimuthu for hans indsats med at udvikle avanceret robotteknologi til industrielle og medicinske anvendelser. Rajeeth har et innovativt mindset og en enestående evne til at se, hvordan hans forskningsresultater kan bringes i anvendelse og realiseres i avancerede produkter. Som leder af Medical Robotics på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet har Rajeeth formået at skabe et tæt samarbejde med en række medicinske forskergrupper både internationalt, ved SDU og OUH, hvor han bygger bro mellem de medicinske og robottekniske domæner.

Se filmportræt af Thiusius Rajeeth Savarimuthu
Læs hele portrættet

Årets prismodtagere

Årets æresalumne

Æresalumneprisen gives til en tidligere studerende, som i sit virke konkret styrker de samme værdier, som SDU bygger på.

Journalist Puk Damsgård

Puk Damsgård er uddannet ved journalistuddannelserne på SDU (hun dimitterede i 2007), og hun er i dag en af Danmarks mest fremtrædende mediepersonligheder.

Puk bringer på næsten daglig basis omverden ind i stuerne hos danskerne, når hun som DR’s mellemøstkorrespondent leverer såkaldte standups, reportager og dokumentarer fra klodens brændpunkter. Hendes journalistiske arbejde sker under ekstremt vanskelige forhold. Ofte i lande præget af krig og militære konflikter, og Puks på alle måder grænsesøgende og -brydende arbejde giver os allesammen en dybere og mere nuanceret forståelse af internationale forhold.

Se videohilsen fra Puk Damsgård
Læs hele portrættet

Årets prismodtagere

Undervisningsprisen

Undervisningsprisen gives til en underviser, der har udmærket sig ekstraordinært ved motiverende og engageret undervisning af højeste kvalitet.

Ole Graumann, forskningslektor, ph.d., overlæge Radiologisk afd., Odense Universitetshospital

Ole Graumann underviser i radiologi på medicinuddannelsen på Syddansk Universitet. Ole er et fagligt fyrtårn med et imponerende og smittende engagement og entusiasme i sin undervisning og vejledning af lægestuderende. Hans evne til at formidle sin forskning og svært fagligt stof er sublim, hvilket over en årrække, har afkrævet faglig- og menneskelig respekt blandt de studerende.

Oles evige jagt på at forbedre og forny sin aktiverende undervisning, så den vedvarende er på et ekstraordinært højt niveau, afspejles direkte i de studerendes engagement og lyst til selv at yde en ekstra indsats. Hans undervisning formår altid at holde fokus på lægegerningens kardinalpunkt, nemlig patienten og det gode patientforløb, og han formår kontinuerligt at drage relaterbare paralleller til den kliniske hverdag. Denne form for undervisning, på en teoritung uddannelse, er dét, der er med til at motivere de studerende til at holde deres mål for øje.

Se filmportræt af Ole Graumann
Læs hele portrættet