Skip to main content
DA / EN
Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet: Personalenyt og organisationsdiagram

Foråret og sommeren har budt på forandring i NAT-FAK-SEK, hvor der har været både opsigelser, rokader og en enkelt rekruttering.

Af Niels Kring, , 10-08-2023

I foråret måtte fakultetssekretariatet tage afsked med teamleder for Dekansekretariatet Gitte Toftgaard Jørgensen efter 11 års ansættelse, idet hun nu er tiltrådt som sekretariatsleder på Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Dermed opstod et behov for at placere Gittes opgaveportefølje, som både dækkede uddannelsesudvikling, sekretariatsbetjening af Uddannelsesudvalget og særlige indsatser i forbindelse med fakultetets strategi.

Derfor rykkede fuldmægtig Solvej Davidsen fra Studieadministrationen til Dekansekretariatet for at understøtte blandt andet udvalgsbetjening og de akademiske ansættelser i forbindelse med systemskifte. Samtidig blev specialkonsulent Lise Junker fekrutteret fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi  til Studieadministrationen, hvor hun har overtaget Gittes betjening af Uddannelsesudvalget og arbejde med uddannelsesudvikling samt Solvejs opgaver inden for studieadministration og kursusbeskrivelser.

Imens har teamleder for Kommunikation Mikkel Linnemann Johansson pr. 1. august også fået teamlederrollen for Dekansekretariatet efter Gitte.

Derudover har vi i sommeren fået en opsigelse i teamet for Studiemiljø og -vejledning, der går fra at have haft fire til at have tre studievejledere. Denne stilling vil ikke blive genopslået.

Til gengæld er det lykkedes at forlænge specialkonsulent Olena Zhylinkova fra Eksterne Relationer i et år, efter ønske fra institutterne. Hun fortsætter med sine opgaver inden for smidig udarbejdelse af kontrakter og andre juridiske aspekter i forbindelse med forskningsprojekter og samarbejder med eksterne interessenter.

Se alle medarbejdere i Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariatet

Redaktionen afsluttet: 10.08.2023