Skip to main content
DA / EN

Forskning

Ny satsning på forsvarsområdet med stort potentiale for Naturvidenskab

Naturvidenskab er en del af en ny satsning på SDU, Security and Defense (SECDEF), som er et nyt forsvars- og sikkerhedspolitisk initiativ.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 21-02-2022

Især IMADA, men også FKF er indtil videre med i satsningen, som skal skabe de optimale rammer for forskning på forsvarsområdet, og som skal være med til at understøtte partnerskaber og samarbejder nationalt og internationalt med relevante myndigheder, virksomheder, Forsvaret og andre på dette område.

Institutleder Martin Svensson sidder i styregruppen for SECDEF, og han ser store muligheder i initiativet for Naturvidenskab:

- SECDEF er lige nu i sin spæde start, men jeg ser et stort potentiale i satsningen. Jeg mener, at SECDEF kan være med til at få små og store forskningsprojekter i hus for NAT og på tværs af SDU, samtidig med at det kan skabe de bedste muligheder for større strategiske satsninger på forsvarsområdet på SDU på den lange bane. Vi vil arbejde for, at SDU bliver synligt som en attraktiv partner på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, og med denne satsning mener jeg, at vi er godt på vej.

Ifølge Martin Svensson bliver der investeret en hel del midler i området i de kommende år, og derfor ser han et stort potentiale for SDU og SDU’s forskere.

- For eksempel har EU lanceret the European Defence Fund, der er i Horizon Europe flere projekter inden for cybersikkerhed, og i 2023 kommer der et nyt forlig på forsvarsområdet i DK, hvor vi måske vil se nye, langsigtede investeringer på området.

Netværket er hovedsageligt drevet af forskere fra SAMF, NAT og TEK, men er åbent for alle interesserede forskere på SDU. Da forskning inden for forsvarsområdet er relativt nyt i Danmark, og det er et meget bredt og broget område med både små og store spillere, stiller det nogle helt specielle krav til et sådant forskningsnetværk.

- I netværket ønsker vi at favne så bredt som muligt, så vi får vist alt det, som SDU kan bidrage med på forsvarsområdet. På IMADA kan vi fx stille med viden inden for cloud teknologi, high performance computing, cybersikkerhed og kunstig intelligens. TEK har fx viden om nye maskiner og robotteknologi, mens de på samfundsvidenskab har viden om jura, politik og organisation. Vi skal kunne vise omverdenen, at SDU har den forskning og dermed viden, som de har brug for, når vi skal løse fremtidens forsvars- og sikkerhedspolitiske udfordringer, og det er jeg overbevist om, at vi kan med SECDEF, understreger Martin Svensson.

Lige nu er forskere fra FKF og IMADA en del af netværket, men Martin Svensson opfordrer til, at endnu flere interesserer sig for området:

- Fordi forsvarsområdet er meget bredt, har vi behov for viden fra al relevant forskning på SDU og NAT. Skulle der sidde nogle forskere på Biologi eller BMB, som allerede har projekter i gang inden for forsvarsområdet, som har infrastruktur, der ville passe godt ind i netværket, eller som blot har interesse i at vide mere, må de endelig kontakte mig eller deres institutleder. Jeg håber meget, at vi kan få flere med, og jeg er spændt på at se, hvor satsningen kan bære NAT og SDU hen i fremtiden

Kontakt Martin Svensson her: svensson@imada.sdu.dk

Se SECDEF’s hjemmeside her.

Læs SDU nyhed om SECDEF her.

Redaktionen afsluttet: 21.02.2022