Skip to main content
DA / EN

Undervisningsportfolio

Den  enkelte underviser udarbejder løbende en arbejdsportfolio indeholdende alle aktiviteter under hvert af de seks punkter. Fra denne arbejdsportfolio udvælges materiale til forskellige typer af præsentationsportfolier, for eksempel til brug for ansøgning til ny stilling eller til brug for MUS-­samtaler.

Præsentationsportfolien i en stillingsansøgning vil typisk relatere de seks punkter til de krav, den søgte stilling stiller, mens præsentationsportfolien til MUS-­samtaler vil fokusere på, hvordan den pædagogiske praksis kan udvikles ud fra fagområdets fremtidige faglige og pædagogiske udfordringer.

De seks punkter er:

1. Formel pædagogisk uddannelse

Oversigt over:

 • Gennemgået uddannelse, for eksempel universitetspædagogikum eller pædagogisk masteruddannelse
 • Deltagelse i pædagogiske kurser og workshops
 • Deltagelse i pædagogiske konferencer

2. Uddannelsesadministrative opgaver

Oversigt over:

 • Deltagelse i uddannelsesrelaterede råd og nævn
 • Opgaver som studieleder, uddannelsesansvarlig for moduler, fag eller andre dele af en uddannelse
 • Uddannelsesadministrative opgaver uden for universitetsområdet

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen

Oversigt over:

 • Undervisnings-­‐ og vejledningsopgaver med angivelse af uddannelse, fag/modul/dele af modul og antal ECTS/timer
 • Eksamens- og censoropgaver

4. Metoder, materialer og redskaber

Beskrivelse af erfaringer med forskellige

 • Undervisnings-­ og eksamensformer
 • Vejledningsmetoder
 • Analoge og digitale undervisningsmaterialer, herunder egenfremstillede

5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser

Beskrivelse af:

 • Deltagelse i pædagogiske udviklingsprojekter med angivelse af evt. tildelte projektmidler.
 • Begrundelse for og resultat af projektet angives.
 • Dokumentation af udviklingsprojekter i form af rapporter og artikler samt posters og præsentationer på møder og konferencer
 • Pædagogiske (følge)forskningsprojekter
 • Pædagogisk forskeruddannelse

6. Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling, herunder undervisningsevalueringer

 • En sammenfatning af hovedtrækkene i din hidtidige pædagogiske praksis, tillige med overvejelser af egen fremtidig udvikling i forhold til uddannelsesopgaven
 • Refleksioner over, på hvilken måde du har udviklet din pædagogiske praksis på baggrund af studenterevalueringer og i samspillet med studerende og kolleger
 • Andre universitetspædagogiske problemstillinger, som du synes er væsentlige

Sidst opdateret: 08.06.2023