Skip to main content
DA / EN

Ligestillingsudvalget

Har du internationale kolleger? Sådan hjælper du dem til en god start

På SUND har vi masser af kolleger fra udlandet, som beriger vores arbejdsplads både fagligt og socialt. Men hvor gode er vi egentlig til at tage imod dem?

Af Sigurd A. Kristoffersen, 27-04-2023

En rapport viser, at vi faktisk er ret gode til at tage imod internationale medarbejdere på SUND.

Alligevel oplever en del af dem mærkelige ting, når de kommer fra udlandet og møder Danmark og deres danske kolleger.

Analysen, der er dannet med baggrund i en række interviews af internationale kolleger på SUND, peger især på fem områder.

Vi vil i denne artikel se nærmere på, hvilke udfordringer de oplever inden for de fem områder, og hvordan vi i fællesskab kan imødegå dem.

1. Danske arbejdsvaner

Som det første sprang det vores interviewpersoner i øjnene, at danskerne generelt møder tidligt på arbejde, men også går tidligt hjem.

Den del er til at forstå. Men det, der følger efter, vækker større undren:

Der er en tendens til, at der kommer mails sent om aftenen. Og hvordan skal de forholde sig til det?

Man kan med fordel afstemme forventninger.

I Danmark er arbejdsmarkedet meget fleksibelt. Der er frihed under ansvar, og det er ofte op til den enkelte, hvordan dagen (og aftenen) skal struktureres.

Som chef kan det derfor være en god idé at tage en snak om, hvad forventningerne er til arbejds- og fritidslivet.

Her er det værd at huske på, at SDU's International Staff Office (ISO) står klar til at hjælpe med de udfordringer, der kan være omkring det at flytte hertil fra et andet land.

De tilbyder eksempelvis arrangementer omkring dansk kultur, både på og uden for arbejdspladsen.

Det kan derfor være en god ide at skrive sig op til ISO's månedlige nyhedsbrev, hvor disse arrangementer annonceres. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, skal du blot skrive til iso@sdu.dk.

2. Fritiden i Danmark

Når man som udlænding kommer til Danmark og en ny by, er det de færreste, som allerede har et velfungerende netværk.

Det betyder, at mange savner et socialt liv generelt.

En del af de adspurgte efterspørger derfor hjælp til, hvordan de nemmere kan møde folk udenfor arbejdspladsen.

Konkret kunne det være hjælp til at finde en god sportsklub eller viden om gode arrangementer i det hele taget.

Som udgangspunkt kan man overveje, hvordan man selv kunne hjælpe.

Er du nær kollega til en ansat fra et andet land, så tag ansvar, hvis du har lyst. Har I god kemi, så bryd isen og spørg, om vedkommende vil med ud til noget - hvad enten det er en øl eller noget sport.

Hvis du er leder, kan du også vurdere, om der skal udpeges en person til at have et ekstra ansvar for at hjælpe nye ansatte, som kan få titlen "buddy" eller lignende.

Husk også, at det måske kan være en god idé både at koble en nyansat sammen med en dansk kollega såvel som en international.

Tit har de internationale kollegaer et andet syn på, hvordan det er at være ny, og måske nogle gode erfaringer, der kan trækkes på.

Ud over ISO’s nyhedsbrev findes der også en Facebook-gruppe, man kan melde sig ind i: "SDU Staff Community".

3. Det praktiske

De interviews, der er foretaget, bærer præg af, at bolig er noget, der fylder en del. Det kan være svært at overskue, når man skal finde en bolig.

Dertil kommer også alt det med arbejds- og opholdstilladelse, visa, skat, løn og så videre.

Helt særligt er det dog boligmarkedet, som vores internationale kollegaer finder ret bøvlet.

Det er klogt at være særlig opmærksom på praktikken så tidligt i processen som muligt, når man rekrutterer internationalt.

I forhold hertil er der er meget hjælp at hente fra SDU’s International Staff Office, som tilbyder en masse nyttig viden på deres hjemmeside.  Find SDU’s International Staff Office hjemmeside her.

Der er i øvrigt også gode muligheder for at få hjælp til at finde bolig til den ansatte gennem SDU's boligkontor, som træder i aktion, så snart der er udarbejdet en ansættelseskontrakt.

4. Vores kultur

De gennemførte interviews på SUND viste også, at der er nemmere at falde til socialt for dem, som kommer hertil med deres familie, end for dem som kommer alene.

En del danskere får nemlig deres sociale behov dækket ved hjælp af deres familier eller andet netværk i forbindelse med skole eller børnenes fritidsbeskæftigelse.

Her kan der således være et opmærksomhedspunkt, hvis man har fået en ny kollega, som er kommet til landet uden familie.

Det er en god idé at være bevidst om, hvordan den nyansatte lander i personalegruppen.

Er han eller hun den eneste uden familie? Eller den eneste med?

Kultur er svært at lave om på, men forsøg at se det fra vedkommendes perspektiv, og tilbyd noget passende.

Vær derfor ekstra opmærksom på, om I har noget specifikt tilfælles, som for eksempel ikke lige handler om familie.

Bemærk I øvrigt, at International Staff Office også tilbyder hjælp til medfølgende familie – både fagligt og socialt.

5. Deres kultur

Undersøgelsen viste også, at der er stor forskel på, hvilken kultur de internationalt ansatte kommer fra. Dette kan også være en udfordring.

Flere fortæller, at de er vant til et relativt hierarkisk system, hvorfor det kan være vanskeligt at agere i et ret anderledes og fladt hierarki, som er mere udbredt i det danske system.

Et tænkt eksempel kunne være, at man bliver inviteret med hjem af en, der er på et ’højere niveau’. Det kan opleves som en svær situation, fordi man kan føle sig forpligtet til at sige ja tak til tilbuddet.

Det er en god idé at udvise nysgerrighed på, hvad den nyansatte kommer fra.

Tal med ham eller hende om det. Hvad gør de normalt, hvor de kommer fra - socialt og professionelt?

Jo mere åbent der bliver talt om det, desto nemmere bliver det også at falde til.

International Staff Office:

Husk at SDU’s International Staff Office (ISO) har en hjemmeside, hvor du kan finde råd og vejledning omkring alle nævnte problematikker.

De står derudover også altid klar til at hjælpe, hvis der er behov.

Om undersøgelsen:

  • De oplevede udfordringer kommer fra samtaler med 7 internationale kollegaer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det sidste interview blev afholdt i januar 2021.
  • Størstedelen af dem, der deltog i projektet, var fra EU – et par stykker var dog fra et ikke-EU-land.
Redaktionen afsluttet: 27.04.2023