Skip to main content
DA / EN

Research Week

Patienten og de pårørende – vigtige medspillere i forskning

Arrangementet er en del af Research Week på Klinisk Institut og Odense Universitetshospital.

Inddragelse af patienter og pårørende i både behandling og forskning er et hot topic, som du kan blive klogere på 31. oktober kl. 14.00-16.00. Professor og læge Torkell Ellingsen, Reumatologisk Afdeling C og post.doc. og sygeplejerske Laila Twistmann Bay, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D er moderatorer og de fortæller her, hvorfor du skal komme: 

Hvad er det mest spændende/aktuelle ved dette emne?

Patient- og pårørende inddragelse er vigtigt og et aktuelt emne klinisk og forskningsmæssig. Samtidig fylder det meget politisk - hvordan skal det prioriteres og med hvilket formål, og hvilke organisatoriske udfordringer er der? 

Hvad kan jeg få ud af at komme?

Ved deltagelse er der mulighed for viden indenfor konkret klinisk og forskningsmæssig involvering af patienter og pårørende både i somatik og psykiatri, viden om processen/opstart/udfordringer ved at involvere brugere/patienter i forskning, og hvilke samarbejdsparter er det muligt at trække på. 

Hvem er det især relevant for?

Forskere og klinikere som ønsker mere viden og netværk ift. involvering af patienter og pårørende - både til konkrete projekter og tiltag i afdelingen, men også viden om process og strategi til en overordnet implementering i afdelingen. 

Program for temaet: Patienten og de pårørende – vigtige medspillere i forskning

14.00-14.05
Velkommen v. moderatorer professor og læge Torkell Ellingsen, Reumatologisk Afdeling C og post.doc. og sygeplejerske Laila Twistmann Bay, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D. 

14.05-14.20
Sådan skaber du det gode samarbejde med patienter og pårørende i forskning v. patient- og pårørendeleder Janni Lykke Jensen og samskabelseskoordinator Mette Lindholm B. 
Amlund, ForSa-P. 

14.20-14.35
Involvering af patienter i et sårbarhedsperspektiv med fokus på kultur og alder v. professor Dorthe Nielsen, Geriatrisk Afdeling G og Infektionsmedicinsk Afdeling Q. 

14.35-14.50
Brug af patient- og pårørendeperspektiv ved PROMs og CROMs, hvor er vi i forskningen nu?  
v. lektor og sygeplejerske Britt Borregaard, Hjertemedicinsk Afdeling B og Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T. 

14.50-15.05
Hvordan sikrer vi, at vi forsker for patienterne og at patienterne er ”for” forskning? 
v. læge og ph.d.-studerende Johanne Kragh Hansen og sygeplejerske Julie Tellerup Hansen, FLASH, 
Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S.

15.05-15.20
”Tryksårsalliancen” - et brugerinitieret nationalt samarbejde om tryksår hos personer med rygmarvsskade v. ph.d.-studerende og sygeplejerske Knærke Søgaard, Plastikkirurgisk Afdeling Z. 

15.20-15.35
Patienter som medspillere i udvikling af behandlingsredskaber 
v. speciallæge i psykiatri og ph.d.-studerende Maria Guala, psykiatrien Region Syddanmark. 

15.35-15.55
Paneldebat. 

15.55-16.00
Afslutning v. moderatorer professor og læge Torkell Ellingsen, Reumatologisk Afdeling C og post.doc. og sygeplejerske Laila Twistmann Bay, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D. 

Research Week 2023

En uge i sundhedsforskningens tegn. For dig som er studerende eller ansat.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 13.09.2023