Skip to main content
DA / EN
Navnenyt

Professor i brugerperspektiver på SDU og OUH

Den nyudnævnte professor, Astrid Janssens, skal i sin forskning fokusere på forholdet mellem patienter, pårørende, behandlere og forskning inden for hospitalsvæsenet. Professoratet er oprettet i et samarbejde mellem Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Odense Universitetshospital.

Astrid Janssens er samtidig udpeget til leder af det nyoprettede Center for Forskning med Patienter og Pårørende, der er tilknyttet Patient og Pårørendeservice på Odense Universitetshospital (OUH). OUH’s forskningsstrategi for 2021-2025 er aktivt at inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningsprocessen. Som forskningschef leder Astrid forskningsprogrammet til at understøtte dette arbejde.

Astrid Janssens har en baggrund i psykologi og antropologi og færdiggjorde sin ph.d. i Medicine and Health Sciences ved University of Antwerpen i Belgien.  Hun har i flere år forsket inden for sundhedsområdet med en passion for og et mangeårigt engagement i spørgsmål om demokratisering, deltagelse og brugerinddragelse i sundhedsforskningen og senest også i sundhedsuddannelserne. 

For at forbedre patienters og pårørendes trivsel og oplevelser af sundhedsvæsnet har hun opbygget partnerskaber med patienter og pårørende for at udvikle og gennemføre sundhedsforskning med fokus på patienters og pårørendes behov. På grund af det unikke perspektiv, som patienter og pårørende bidrager med til forskningsprojekter, kan det føre til mere relevant forskning af større kvalitet og ændre forskningen på måder, der gør den mere effektivt. Med en vækstrate inden for emnet ”samproduktion” på ca. 25% om året i løbet af de sidste 20 år vokser området for samproduceret sundhedsforskning støt: det er blevet mainstream at inkludere perspektiver fra alle brugere af sundhedsvæsnet, det vil sige også patienter og pårørende.

Astrid Janssens har fra tidligt i sin karriere undervist i forskningsmetoder på forskellige kandidatuddannelser og bidraget til udviklingen af deres pensum. Hun har erfaring som speciale- og ph.d.-vejleder og har udviklet en unik måde at vejlede på, som også gavner hendes arbejde med patienter og pårørende, da det kan give gavnlige perspektiver for deres personlige udvikling.  For nylig kombinerede hun med succes sine undervisnings- og patientinddragelsesaktiviteter i et første forsøg på samproduceret sundhedsuddannelse.  Som modul-leder af 'Patient og Samfund', et modul på første semester på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på SDU, samarbejdede hun med fem patienter om at udvikle og levere indhold til undervisningen: Patienterne deler deres sygdomsfortælling med de studerende, og der udvikles og udføres gruppearbejde.

Hendes ph.d.-arbejde ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Antwerpen Universitet (2014-2010) igangsatte hendes sundhedsforskning for og med patienter og pårørende. Hun flyttede til England for at slutte sig til forskningsgruppen PenCRU ved University of Exeter, et førende center inden for patient- og offentlig inddragelse. I løbet af sin tid hos Exeter opnåede hun stor erfaring inden for patient- og samfundsinddragelse, samproduktion og samarbejde og engagement med (unge) patienter og pårørende. Astrid Janssens er fortsat tilknyttet University of Exeter som adjungeret lektor. 

Astrid Janssens har en tiltrukket mange midler til sin forskning, har præsenteret sin forskning ved nationale og internationale konferencer, og har udover peer-reviewed publikationer en stærk portefølje af alternativ forskningsformidling, såsom kunstværker, flyers, infografik og YouTube-videoer. Hendes arbejde har også fået omfattende mediedækning og har ført til ændringer i patientbehandling og på det politiske niveau. I England har dette ført til, at der på nationalt plan i samarbejde med ADHD-patienter og pårørende er skabt et overblik over, hvor og hvordan behandlingen fungerer, når ADHD-patienter går fra børn til voksne.

Hendes karriere har ført hende fra det katolske universitet i Leuven i Belgien til Università di Padova (Italien), Paul Valéry University Montpellier 3 (Frankrig), University of Antwerp (Belgien), University of Exeter (Storbritannien), Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.  I øjeblikket bor hun i Middelfart, hvor hun nyder at dyrke sine hobbyer - sejlads, løb, cykling.


Mød forskeren

Astrid Janssens, skal i sin forskning fokusere på forholdet mellem patienter, pårørende, behandlere og forskning inden for hospitalsvæsenet. Professoratet er oprettet i et samarbejde mellem SDU og OUH.

KONTAKT

Redaktionen afsluttet: 07.04.2022