Skip to main content

Institutledermøder

Seneste nyt fra fakultetsledelsen

SUND’s ledergruppe mødes månedligt og diskuterer emner af fælles interesse for fakultetet. Her får du et indblik i, hvad gruppen har drøftet.

Af Bente Kjær, 05-10-2022

Fakultetsledelsen på SUND mødes månedligt og diskuterer emner af fælles interesse. Referatet fra mødet skal godkendes ved næstkommende møde, hvorefter det kan offentliggøres.

Det senest godkendte referat er fra institutledermødet den 23. august. Her var følgende på dagsordenen:

  • Bordet rundt
  • Prodekan for forskning og innovation - rolle og opgaver
  • Uddannelsesområdet: Oversigt over udvikling i søgning og optag på BA i Folkesundhedsvidenskab og Idræt & Sundhed.
  • Åben Forskerdag
  • Ledelsens årlige strategiseminar
  • Eventuelt.

Læs referatet fra mødet her for yderligere information.

Referat fra instituledermødet den 27. september skal godkendes i oktober, hvorefter det offentliggøres.

Om institutledermøderne på SUND:

SUND's ledelsesgruppe mødes månedligt og diskuterer emner af fælles interesse for fakultetet.

Ledelsesgruppen består af SUND's:

  • Dekan
  • Prodekan
  • Institutledere
  • Sekretariats- og uddannelseschef

Læs mere om ledelsesgruppen og møderne her.

Redaktionen afsluttet: 05.10.2022