Skip to main content

Ny prodekan

SDU styrker fokus på forskningen indenfor sundhedsvidenskab

Professor dr.med. Uffe Holmskov er udnævnt til prodekan for forskning og innovation på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. Uffe Holmskov har hidtil været konstitueret i stillingen.

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU er i gang med at med at skærpe sin forskningsmæssige strategi. Derfor har vi nu udnævnt Uffe Holmskov til prodekan for forskning og innovation, så vi får et større og vedvarende fokus på området. Uffe Holmskov har stor erfaring og viden inden for feltet, så han var en oplagt kandidat til stillingen, udtaler dekan Ole Skøtt. 

Ansvarsområderne for Uffe Holmskov kommer blandt andet til at omfatte udvikling af fakultetets forskningsaktiviteter og ledelse af Syddansk Forskerstøtte, løbende udvikling af fakultetets eksterne finansiering og forskningsinfrastruktur. Desuden skal han fokusere på samarbejde med erhvervsliv og myndigheder samt varetage udbygningen af internationale partnerskaber - og opgaver, der vedrører sundhedsinnovation. Uffe Holmskov skal også varetage aktiviteter relateret til rekruttering af videnskabeligt personale, og han er fakultetets medlem af SDU’s forsknings- og innovationsråd, RI-rådet.

Uffe Holmskov har været institutleder for Institut for Molekylær Medicin på SDU i 12 år. Han har en lang forskningskarriere med sig på det immunologiske område, hvor hovedvægten har ligget inden for det medfødte immunforsvar.

Dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU vil derfor fremover bestå af dekan Ole Skøtt, prodekan for forskning og innovation, Uffe Holmskov og sekretariats- og uddannelseschef Merete Munk.
Professor dr.med. Uffe Holmskov

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 23.06.2022