Skip to main content

Direktionsmøder

Seneste nyt fra direktionen

Syddansk Universitets direktion mødes hver anden uge og drøfter emner af interesse for universitetet. Her får du et indblik i, hvad direktionen senest har drøftet.

Af Bente Kjær, 07-11-2022

Direktionen på Syddansk Universitet skal udmønte universitetets strategi og mål inden for de retningslinjer, som er udstukket af bestyrelsen - og efter rektors nærmere bestemmelse.

I den forbindelse mødes direktionen ca. to gange om måneden for at drøfte aktuelle emner.

Referater fra direktionsmøderne i oktober er nu tilgængelige. 

Her var følgende på dagsordenen:


Direktionsmødet den 13. oktober 2022:

 1. Etablering af to OUH-/SDU-eliteforskningscentre
 2. Evaluering af studietur den 4.-6. oktober 2022 med OUH’s direktion
 3. Revideret proces for arbejdet med prækvalifikation på SDU
 4. Midtvejsdrøftelse – Brandstrategi/-hieraki
 5. Opfølgning på Bestyrelsesmødet 3. oktober 2022
 6. Eventuelt

Læs referatet fra mødet her for yderligere information.


Direktionsmødet den 27. oktober 2022:

 1. Implementering af SDU’s erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed
 2. Prækvalifikation af uddannelser (ansøgningsrunde 2023-1) – førstebehandling af uddannelsesforslag
 3. Opfølgende opsamling på studieturen samt det videre samarbejde mellem SDU og OUH
 4. Anvendelse af dialogfora
 5. Status på danskundervisning af SDU’s internationale medarbejdere
 6. Eventuelt

Læs referatet fra mødet her for yderligere information.


Om direktionen på Syddansk Universitet:

Direktionen på Syddansk Universitet skal inden for de retningslinjer, som er udstukket af bestyrelsen, og efter rektors nærmere bestemmelse, udmønte universitetets strategi og mål.

Direktionen på Syddansk Universitet består af:

 • Rektor
 • Prorektor
 • Universitetsdirektør
 • Dekaner
 • Evt. andre ledelsesrepræsentanter udpeget efter rektors nærmere bestemmelse

Direktionen mødes hver anden uge. 

Læs mere om direktionen og direktionsmøder her.

Redaktionen afsluttet: 07.11.2022