Skip to main content

Arbejdsmiljøudvalg

Seneste nyt fra SUNDs Arbejdsmiljøudvalg

SUNDs Arbejdsmiljøudvalg planlægger, leder og koordinerer fakultetets arbejdsmiljøarbejde. Her får du et overblik over, hvad udvalget drøftede på sidste møde.

Af Bente Kjær, 24-06-2022

På mødet i Arbejdsmiljøudvalget (FAMU) den 26. april 2022 blev følgende emner blandt andre drøftet:

  • Arbejdsmiljø for fakultetets ph.d.-studerende.
  • Mulighed for samarbejde mellem Arbejdsmiljøudvalget og Ligestillingsudvalget.
  • Affaldssortering.
  • Tiltag på RI ift. det psykiske arbejdsmiljø.

Læs referat fra mødet her for yderligere information.


Om Arbejdsmiljøudvalget på SUND:

SUNDs Arbejdsmiljøudvalg planlægger, leder og koordinerer fakultetets arbejdsmiljøarbejde og agerer kontaktled mellem fakultetet og den øvrige arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdslederrepræsentanter (A-side) og arbejdsmiljørepræsentanter (B-side).

Dekan Ole Skøtt er formand for udvalget.

Læs mere om SUNDs Arbejdsmiljøudvalg her.

Redaktionen afsluttet: 24.06.2022