Skip to main content

Administration på SUND

Administrationen på tværs af SUND er til gennemsyn

Den kommende tid bliver SUND’s administrative opgaver og processer kigget efter i sømmene. Hensigten er at udvikle administrative fællesskaber, skabe større organisatorisk robusthed og mindske arbejdspresset på den enkelte medarbejder.

En analyse af studieadministrationen på tværs af SDU er skudt i gang. Analysen er sat i værk for, at SDU bedst muligt bliver i stand til at imødegå de udfordringer, som forventes de kommende år.

Sideløbende med analysen af studieadministrationen på SDU, gennemfører vi på SUND desuden en særskilt analyse af den øvrige administration på tværs af fakultetssekretariat og institutter.

- Hensigten med analysen på SUND er at udvikle de administrative fællesskaber, skabe større organisatorisk robusthed og mindske oplevelsen af opgavepres på den enkelte medarbejder, fortæller sekretariatschef Merete Munk, som er projektejer og formand for projektets styregruppe.

Derfor skal projektet:

  1. Synliggøre, hvilke administrative opgaver, der løftes lokalt på institutterne og i fakultetssekretariatet samt for udvalgte opgaver – hvordan.
  2. Gøre os i stand til at beslutte og efterfølgende implementere indsatser, der reducerer det individuelle opgavepres i de administrative funktioner på institutterne og i fakultetssekretariatet.

Hvem bliver inddraget – hvornår og hvordan?

Projektet er overordnet opdelt i to faser, der sammenlagt løber frem til sommeren 2023: En analysefase og en implementeringsfase.

Med konsulentbureauet Carve ved roret, har vi netop nu taget hul på analysefasen, som inddrager medarbejdere og ledere på tværs af SUND i forskellige aktiviteter og leverancer.

Det betyder blandt andet, at en række institutter såvel som fakultetssekretariatet i øjeblikket får besøg af Carve, der med hjælp fra medarbejderne skal danne sig et indtryk af enhedens administrative arbejde. 

Tilhører man et institut, som ikke i første omgang får besøg af Carve, er man under alle omstændigheder en del af analysefasen – og senere også implementeringsfasen. Alle fakultetets administrative enheder er nemlig involvereret i projektet.

Alle institutter og fakultetssekretariatet  er derfor også repræsenteret i enten projektstyregruppe, projektfølgegruppe og/eller projektgruppe for således at sikre en bred forankring på tværs af SUND.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om projektet Administration på tværs af SUND på siden her, hvor du finder information om:

  • Formålet med projektet
  • Tidsplanen for projektet
  • Organiseringen af projektet.

Spørgsmål til projektet?
Kontakt sekretariatschef Merete Munk på: Sekretariatschef@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 03.11.2022