Skip to main content

Organiseringen af Nyt SUND-projektet

Som følge af byggeriet af NYT SUND (spor 1) skal den eksisterende virksomhed i Winsløwparken og på dele af Campusvej flyttes sammen i den nye bygning (spor 2) og der skal ledelsesmæssigt på SUND tages initiativer til at adfærden i organisationen motiveret bevæger sig i retning af visionen og de intenderede ændringer i kultur og praksis realiseres (spor 3).

De tre omtalte spor udgør tilsammen SDU’s program til at virkeliggøre NYT SUND som tre hovedopgaver:

  1. At bygge den nye fakultetsbygning (byggeprojekt)
  2. At flytte fakultetets aktiviteter til den nye bygning (flytteprojekt)
  3. At realisere visionerne  for NYT SUND i den nye bygning (forandringsprojekt)

De tre spor har hver deres projektorganisering, som tilsammen udgør organiseringen af Nyt SUND-projektet: 

Organisering af Nyt SUND-projektet

Se organisationsdiagrammet som PDF-fil her.

Sidst opdateret: 25.01.2021