Skip to main content
DA / EN
Ny medarbejder

Velkommen til Fabian Haiden

IMADA byder adjunkt Fabian Haiden velkommen til Center for Kvantematematik samt forskningsgruppen Topologi, Algebra, Analyse og Geometri.

Af Jane Jamshidi, , 11-02-2022

Vi stillede Fabian et par spørgsmål om hans forskning og grunde til at flytte.

Hvorfor valgte du at komme til IMADA og Center for Kvantematematik?
Der er en form for entreprenør-ånd, som kommer af at være en del af et nyligt etableret center, der giver et meget spændende og motiverende arbejdsmiljø. 

Herudover betyder centerets fokus på den matematik som er relateret til kvanteteori at alle mine nye kolleger ved QM – førende internationale eksperter – er potentielle samarbejdspartnere.

Hvilket fokus har din nuværende forskning?
Min nuværende forskning fokuserer på bestemte abstrakte matematiske strukturer kaldet ’kategorier’.

En af de centrale ting, som kvantemekanik har lært os er, at rum beskrives ved ikke-kommutativ algebra i kontrast til det kommutative ab=ba for almindelige tal. Et af temaerne, som min forskning fokuserer på er, at denne ikke-kommutativitet leder til en abstrakt type af struktur kendt som en ’kategori’.

Jeg forsker i øjeblikket i disse strukturer - særligt såkaldte ’derived’ kategorier og deres stabilitetsbetingelser – til at opnå nye indsigter i klassiske matematiske problemstillinger.

Baggrund

Fabian opnåede sin ph.d.-grad i matematik fra Universitetet i Wien i 2015 under vejledning af Ludmil Katzarkov og Maxim Kontsevich. Han fik sin mastergrad i matematik i 2010 fra den samme institution.

Før dr. Haiden flyttede til SDU havde han siden 2019 den meget prestigefyldte stilling som ’Titchmarsh Research Fellow’ ved Oxford universitet. Efter sin ph.d. havde han den lige så prestigefyldte stilling som Benjamin Peirce Fellow ved Harvard universitet fra 2015-2018.

I mellemtiden har Haiden været senior postdoc ved universitet i Wien, inviteret forsker ved Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) og besøgende lektor ved Miami universitet.

Mød forskeren

Fabian Haiden er adjunkt på Institut for Matematik og Datalogi.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.02.2022