Skip to main content
SDUnet - Syddansk Universitets medarbejderportal

SDU

Nyt fra kandidatudvalget

Det centrale udvalg, der skal beslutte afgørende detaljer om kandidatreformen, havde sit første møde den 27. september. Rektor Jens Ringsmose giver aktuel status på den proces, som nu er sat i gang.

Hvem deltager i kandidatudvalget?

Samtlige rektorer fra de otte universiteter, embedsfolk fra Uddannelses- og forskningsministeriet, herunder departementschef Hanne Meldgaard, som er formand for udvalget. Desuden deltager repræsentanter fra Danske Studerendes Fællesråd. Udvalget mødes ca. månedligt. Eftersom arbejdet i kandidatudvalget er underlagt fuld fortrolighed, kan jeg lige nu ikke fortælle om det specifikke indhold af vores drøftelser. Til gengæld vil jeg bestræbe mig på løbende at fortælle om fremdriften i den proces, der nu er igangsat, og som afsluttes til oktober næste år.  

Er der andre mødefora, som supplerer kandidatudvalget?

Udover kandidatudvalget er der en forberedende arbejdsgruppe, hvor prorektor Helle Waagepetersen og universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind har plads. Dertil kan der nedsættes andre arbejdsgrupper, for eksempel hovedområde-arbejdsgrupper og tematiske arbejdsgrupper, som skal arbejde med specifikke temaer.

Hvad er kandidatudvalgets opgave?

Kandidatudvalget skal til oktober næste år aflevere en rapport til Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund og partierne bag den politiske aftale. Rapporten skal indeholde en plan for, hvilke uddannelser, der skal fortsætte som 2-årige kandidatuddannelser, og hvilke uddannelser, der skal omlægges. Det er derfor i sidste ende en politisk beslutning, hvordan det fremtidige universitetslandskab kommer til at se ud. Reformen betyder bl.a., at universiteterne i fremtiden kommer til at fordele kandidatoptaget ud på flere uddannelsestyper, og vi vil komme til at optage færre studerende på kandidatuddannelser på 120 ECTS. Vi får i stedet mulighed for at optage en større andel på eksempelvis erhvervskandidatuddannelser og nye kandidatuddannelser på 75 ECTS. 

Redaktionen afsluttet: 25.10.2023