Skip to main content
DA / EN
Affaldssortering - Kolding

Nu skal affaldet sorteres i Kolding

De nye affaldsstationer på Syddansk universitet kommer til Kolding, hvor de bliver leveret og opsat i løbet af uge 37. De nye affaldsspande skaber mulighed for bedre sortering, mindre affald til forbrænding og dermed mindre CO2-udledning

Af Malene SKovbakke - Teknisk Service, , 08-09-2023

Fra onsdag d. 13. september flytter der nye ind på campus Kolding. Der er ikke tale om flere studerende, men derimod nogle nye, lækre affaldsspande. De nye affaldsstationer inddeles i fem indkast og kommer til at stå centrale steder rundt i huset. De får Koldings signaturfarve brændt orange, så de skulle være til at få øje på.

De fem indkast bliver:

  • Restaffald
  • Plast/Mad og drikkekartoner
  • Madaffald
  • Glas/metal
  • Papir/papir

I uge 38 er sidste gang der tømmes affaldsspande på kontorerne, så når posen forsvinder fra spanden, bliver den ikke længere tømt. Man kan heller ikke længere få poser til spanden, man skal i stedet selv tømme den i den nærmeste affaldsstation på gangen.

Ønsker man ikke længere at beholde sin skraldespand, kan man aflevere den i postrummet (Lokale 11.18)

Anderledes setup end i kommunen – lidt endnu

Det bliver derfor også anderledes end hvad, dem der bor i Kolding, kender til, da man i Kolding Kommune ikke har så mange kombinationsfraktioner. Grunden til, at SDU har valgt disse fraktioner, er, at byrådet i Kolding har besluttet, at de udruller kombinationsfraktionerne i 2024/25, så det her kommer til at matche dem på SDU.

Det er også en af grundene til, at installationen har været lidt længere undervejs i Kolding end først antaget, da SDU ønsker at indkøbe affaldsstationer, der ikke skal udskiftes om et år.

Det har været vigtigt at være helt sikker på, hvad Kolding Kommune valgte at gå med, og da SDU samtidig deler affaldsmolokker med UC Syd, skulle forslaget med de fremtidige kombinationer drøftes med dem. Slutteligt skulle SDU være sikker på, at affaldsleverandøren allerede nu kan håndtere de nye kombinationer.

Hvis I vil klare affaldssorteringen bedre end Odense, kan I sørge for, at engangskaffekoppen og papirposen fra kantinen kommer i restaffald. Det er nemlig her, det hører hjemme. Er I i tvivl, er det altid bedre at smide affaldet i restaffaldet end at ødelægge en ren fraktion.

Har I større mængde affald, så kontakt: 8888@sdu.dk 

Bæredygtige affaldsbeholdere

Ud over at det nye system til affald skaber mulighed for bedre sortering, mindre affald til forbrænding og dermed mindre CO2-udledning, så er beholderne i sig selv også bæredygtige.

Det er produceret i Danmark af 95 % genanvendt stål, og modulopbygningen gør det let at tilføje eller fjerne affaldsfraktioner, hvis nye krav eller behov opstår.

Redaktionen afsluttet: 08.09.2023