Skip to main content

Projekt Studiekultur

Projekt om studiekultur

Nu igangsættes et projekt om studiekultur på SDU Slagelse i samarbejde med konsulentbureauet Fremtidsfabrikken

Af Kirsten Lambert, , 31-08-2022

Projekt Studiekultur i Slagelse forankret på Erhvervsøkonomi HA 

Mange af vores studerende er ofte fraværende fra undervisningen og bruger heller ikke ret meget tid til andre aktiviteter på campus. Det er et problem, både for undervisningsudbyttet og for studiemiljøet.

Institutlederne Dannie Kjeldgaard og Lone Grønbæk Jørgensen har derfor igangsat projekt Studiekultur i Slagelse, der skal undersøge årsagerne til dette, og foreslå initiativer, der kan forbedre de studerendes faglige og sociale engagement.

Projektet gennemføres i samarbejde med konsulentbureauet Fremtidsfabrik, der står for undersøgelser, analyser og interventioner i det kommende år.
Projektet omfatter primært Erhvervsøkonomi, HA, hvor både studerende og undervisere bliver inddraget, mens IVK og PBA vil blive inddraget, hvor det er relevant for hele campus.

Lokalt er projektet forankret hos uddannelsesansvarlig Birgitte Sloth med Dina Andersen Skytte som projektleder, der begge kan give yderligere information.

Redaktionen afsluttet: 31.08.2022