Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte på SDU's bibliotek
Budget

Syddansk Universitetsbibliotek: Budgettilpasninger 2021-2024

I forlængelse af budgettilpasningerne på Fællesområdet nedlægger universitetsbiblioteket 8 stillinger i løbet af 2021 og reducerer sit samlede årlige budget med 3,8 mio. kroner årligt. Tilpasningerne vil være fuldt indfaset fra 2022 frem til og med 2024.

Budgettilpasningen er en konsekvens af færre indtægter, samt øgede omkostninger, herunder bl.a. massive prisstigninger på abonnementer fx på adgange til online videnskabelige tidsskrifter.

Universitetsbiblioteket foretager derfor både personalereduktioner og driftsbesparelser, hvilket betyder at en række services desværre må reduceres eller nedlægges, herunder:

  • Ophør af Open Access Fonden. Biblioteket har ikke længere mulighed for at finansiere direkte udgifter til gebyrer for publicering i såkaldt Gyldne Open Access-tidsskrifter.
  • Ophør af intern levering af bestilte biblioteksmaterialer til institutter i Odense. Ansatte i Odense skal selv sørge for at afhente og aflevere biblioteksmaterialer i bibliotekets skranke, på samme måde som i de øvrige campusbyer.
  • Ophør af cirkulation af nye fysiske tidsskriftseksemplarer direkte til ansatte.
  • Reduktion i antallet af Citizen Science-projekter, herunder reduceret deltagelse ift. forskerstøtte til Citizen Science.
  • Reduceret mulighed for nyanskaffelse og fastholdelse af elektronisk materiale, fx tidsskrifter og databaser.
  • Reduktion af indkøb af bøger, såvel trykte som e-bøger. Redutionen er på 15-20% antal nye bøger ift. 2020 svarende til 2015.
  • Reduktion af indkøb af trykte tidsskrifter, hvilket betyder reduceret adgang til aviser, magasiner og trykte videnskabelige tidsskrifter.
Redaktionen afsluttet: 23.06.2021