Skip to main content
Teknisk Service
Nyhedsbrev fra Henrik

Nyhedsbrev januar

Det tværgående samarbejde, nyt ESDH-system og status på personalefronten.

Af Henrik Mørkenborg Ravn , , 24-01-2024

Kære alle

Så blev det atter tid til et nyhedsbrev fra min hånd. 

Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Det er allerede skudt godt i gang her på SDU, og vi er tilbage i arbejdstøjet. 

På min rundtur med de øvrige områdechefer var det en fornøjelse at se så mange jer til nytårsparolen, hvor direktøren havde fokus både bagud og fremadrettet. Som I måske bed mærke i, så er der nok at tage fat på i det nye år – ikke mindst i Vejle, hvor der arbejdes på et helt nyt campus. Vi skal som altid være klar til at gribe de opgaver, der viser sig og det er heldigvis én af vores store styrker i TS. 

Det tværgående samarbejde

Ledergruppen har sammen med koordinatorerne netop holdt en workshop med fokus på det tværgående samarbejde i TS, hvor rigtigt mange opgaver kun kan løses med enten inddragelse af kolleger fra andre afdelinger eller med tætte afhængigheder mellem opgaver, som løses af forskellige afdelinger. Fokus er i første omgang på et løft af vores møder. Vi holder mange møder i TS - og det vil vi nok blive ved med - men ved at arbejde struktureret med måden vi holder møderne på kan vi gøre møderne mere effektfulde. Vi fik god hjælp fra HR på dagen, men det klart at det ikke kan løses på en formiddag, og workshoppen var bare en start på en længere proces, hvor vi skal se på vores mødestruktur, spilleregler for gode møder og beslutningsgange. Både ledere og koordinatorer har fået en hjemmeopgave, hvor vi skal arbejde på vores egen måde at lede møder og vores egen måde at deltage på møder. 

De seneste par år har vi været på medarbejderseminar med overnatning og det har virkelig givet noget i forhold til at lære hinanden at kende på kryds og tværs. I år har ledergruppen dog valgt at lave et medarbejderseminar uden overnatning, da vi i år vil prioritere at I kan komme afsted afdelingsvist. At være afsted som en afdeling giver mulighed for at sætte fokus på lige de elementer, der fylder i afdelingen. 
Afdelingerne er allerede godt i gang med at planlægge – Sekretariatet skal afsted i marts, mens Bygningsvedligehold og Service & Logistik tager afsted i maj. Teknik arbejder ligeledes på et arrangement i maj måned. 
Medarbejderseminaret planlægges til en dag i september. Det hører I nærmere om. 

Vi er med i et ’affaldsnetværk’ på tværs af universiteterne med fokus på bæredygtighed på affaldsområdet. Og den 29. januar kommer netværket til Odense, hvor programmet bl.a. byder på information om konkrete affaldsdata på SDU og affaldssortering i laboratorierne samt en rundvisning. Det er rigtig positivt at vi kan videndele og samarbejde på tværs af universiteterne på de grønne dagsordner, så vi også her kan blive klogere i fællesskab. 

 

Nyt ESDH-system i stedet for Acadre

SDU foretager periodeskift samt skifter ESDH-system til Workzone den 4. marts 2024. 
Hvis du bruger Acadre skal du derfor afslutte din sager, og sikre at alt journaliseringspligtigt materiale bliver journaliseret. Alle brugere har fået særskilt information om dette. 

Når vi går i luften med Workzone, så bliver det i første omgang med samme set-up som i dag. Det betyder:
Hvis du bruger Acadre i dag, så skal du også bruge WorkZone. 
Hvis du får hjælp til journalisering via Sekretariatet, så kan du også få den hjælp i WorkZone. 

Torsdag den 1. februar 2024 afholdes online kick-off for alle som skal anvende WorkZone eller som er nysgerrige på, hvad SDU’s nye ESDH-system kan. Der gives en introduktion til systemet, anvendelse og oplæring. 
Læs mere på ESDHs serviceside, hvor du også finder link til Teamsmødet.

Kontaktperson i TS for skiftet er Majken, som I er velkomne til at kontakte og ellers kan I også kontakte ESDH-teamet direkte på fremtidens-esdh@sdu.dk 

Status på personalefronten siden sidst: 

Siden mit seneste nyhedsbrev, så er det sket lidt: 

  • Vores to ny elektriker-kolleger, Harry Kjærulff Christensen og Bo Hertzum Kirchhoff, startede begge den 1. november 2023, og er dermed allerede godt i gang.  
  • Vi er lykkedes med ansættelse af ny maskinmester, som starter den 1. marts 2024. Det glæder vi os til.
  • Vi er i proces med et stillingsopslag i København, hvor vi lige nu har en vikar fra Moment til at dække opgaverne. Det bliver godt igen at have en fast medarbejder på campus. 

---
Fremover vil nyhedsbrevet være at finde på vores medarbejderportal på sdunet.dk – men bare rolig, Helene vil fortsætte med at sende en mail ud til jer, da det jo ikke er alle der lige får set nyheder ad den vej.

Redaktionen afsluttet: 24.01.2024