Skip to main content
DA / EN

Evaluering af dine kurser

Giv løbende feedback til din underviser

Som aktiv studerende er du også med til at sikre at undervisningen er god og indholdet relevant for din faglige udvikling. Du kan derfor gå til din underviser hele semestret og give feedback på, hvad der fungerer og hvad der kunne blive bedre.

Kursusevalueringer

I slutningen af hvert semester modtager du et spørgeskema om de kurser, du har gennemført. Formålet er at evaluere undervisningen, så vi hele tiden kan styrke kvaliteten af din uddannelse.

Svarene fra dit hold samles og læses af din underviser, som også skal kommentere på kursets forløb og holdets evaluering. Holdets og undervisers evaluering går herefter til studienævnet, som er ansvarlig for din uddannelses faglige kvalitet. Studienævnet kan på baggrund af evalueringerne sikre fagenes indhold og sammenhæng. Hvert semester laver dit studienævn en rapport om evalueringerne

Du kan også læse mere om dit studienævns strategi for evalueringer og få mere information om hvordan studienævnet følger op på evalueringerne.

Hold tonen god og konstruktiv i dine kommentarer

Alle kommentarer læses af din underviser og studienævnets medlemmer. Hold derfor fokus på det der fungerer eller ikke fungerer. Undgå at blive personlig. 

Praktiske forhold for den skriftlige slutevaluering 

Alle besvarelser er anonyme. Hvis der er mindre end fem besvarelser bliver evalueringen ikke behandlet af studienævnet for at sikre din anonymitet. I stedet læses evalueringen af fakultetet, som vurderer den videre behandling. Det er fakultetets mål at alle evalueringer har en svarprocent på mere end 50%. 

Find aktuelle evalueringer i fanen 'Evalueringer' i itslearning

Hvem kan du tale med om din undervisning?

Hvis du har brug for at tale med andre end din underviser om undervisningen eller noget der er sket i undervisningen, kan du altid kontakte din studieleder eller dit studienævn via din uddannelses kontaktside.


Sidst opdateret: 02.02.2024