Skip to main content
DA / EN

Referat Akademisk Råd og Fakultetsledelse

Anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse, strategi, kontor og bygninger

Læs referat fra møde i Akademisk Råd den 05-09-22 og i Fakultetsledelsen den 20-09-22

Af Tina Ellehuus Larsen, , 11-10-2022

I referat fra møde i Akademisk Råd den 5. september kan du blandt andet læse om:

  • Meddelelser: Ledelsesseminar, optag 2022, strategi, regionalisering, forfremmelsesprogram og universitetsråd var blandt meddelelserne fra Rolf Fagerberg og Marianne Holmer.
  • Anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse: Akademisk Råd midtvejsevaluerede anbefalingerne om medbestemmelse og medinddragelse. Læs evalueringen under pkt. 2
  • Onboarding til rådets arbejde: De studerende mødes med formand for sekretær for rådet om en slags onboarding huskeseddel for nye medlemmer i Akademisk Råd, som godkendes til mødet den 31. oktober.

I referat fra møde i Fakultetsledelsen den 20. september kan du blandt andet læse om:

  • Strategi 2021-2025: Fakultetsledelsen kom med forslag til to indsatser inden for strategien, som i de kommende måneder kvalificeres i diverse råd, nævn og udvalg.
  • Evaluering af digitaliseringsudvalg: Fakultetsledelsen godkendte den indsendte evaluering af digitaliseringsudvalget, og de foreslog nye medlemmer til udvalget.
  • Bygningsændringer og kontoranvendelse: Teknisk koordinator Peter Søholt drøftede kontoranvendelse, udviklingsplan og mindre projekter med fakultetsledelsen.

 

Redaktionen afsluttet: 11.10.2022