Skip to main content
DA / EN

Referat Akademisk Råd og Fakultetsledelse

Budget 2023, analyse af uddannelsesadministration, evaluering af samarbejdet med RIO legal

Læs referat fra møde i Akademisk Råd den 06-02-23 og i Fakultetsledelsen den 07-02-23 og 20-02-23

Af Tina Ellehuus Larsen, , 10-03-2023

I referat fra Akademisk Råd den 6. februar kan I blandt andet læse om:

  • Meddelelser: Nye medlemmer i rådet, tilbagemelding fra universitetsråd, strategiske prioriteringer 2023 og undersøgelse vedr. kommunikation og inddragelse
  • Budget 2023: Marianne Holmer præsenterede budget 2023, herunder også den dispositionsbegrænsning, som SDU’s bestyrelse besluttede før jul
  • Ny forretningsorden for Akademisk Råd: Akademisk Råd nedsatte en arbejdsgruppe til at udarbejde en revideret forretningsorden, da SDU’s standardforretningsorden er blevet revideret.
  • Bordet rundt og eventuelt: Akademisk Råd nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med proces og kriterier for æresdoktor på NAT.

I referat fra ledelsesmøde den 7. februar kan I blandt andet læse om:

  • FAKSEK: Studieadministration: Teamleder Søren Sten Hansen deltog i mødet med en præsentation af studieadministrationen i FAKSEK. 
  • Evaluering af samarbejdet med RIO Legal: Fakultetsledelsen evaluerede samarbejdet med RIO legal i kølvandet på møde i Akademisk Råd i oktober 2022.
  • Forfremmelsesprogram for VIP: Fakultetsledelsen drøftede status på implementering af forfremmelsesprogrammet for VIP.

I referat fra ledelsesmøde den 20. februar kan I blandt andet læse om:

  • Analyse af uddannelsesadministrationen på SDU: Fakultetsledelsen drøftede den netop offentliggjorte analyse af uddannelsesadministrationen på SDU. Se materialet her: https://sdunet.dk/da/service/uddannelsesadministration 
  • Opfølgning på internat for NATs uddannelsesledelse: Fakultetsledelsen og uddannelsesledelsen drøftede de tre overordnede indsatser, som uddannelsesudvalget har foreslået, og som har til formål at udvikle vores uddannelser og vores praksis, og herunder om vi kan reducere VIP’ernes tidsforbrug generelt. 
Redaktionen afsluttet: 10.03.2023