Skip to main content
DA / EN

Referat Akademisk Råd

Strategi 2021-2025, valg 2022, strategi for ekstern forskningsfinansiering, RIO legal Services og forfremmelsesprogram

Akademisk Råd holdt møde den 31. oktober og 14. november, og I kan nu læse referaterne.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 24-11-2022

Akademisk Råd holdt møde den 31. oktober 2022, og i referatet kan I blandt andet læse om:

  • Meddelelser: Rolf Fagerberg orienterede fra Universitetsrådet, og Marianne Holmer orienterede om økonomi på NAT.
  • Valg 2022: Akademisk Råd godkendte en huskeseddel i forbindelse med onboarding til rådet samt en spiseseddel i forbindelse med valget for de studerende, som afholdtes i november
  • Strategi for ekstern forskningsfinansiering: Chef for SDU RIO Søren Frandsen deltog i mødet med en præsentation af SDU’s nye strategi for ekstern forskningsfinansiering.
  • RIO legal Services: Chefjurist fra RIO Jan I. Kristensen deltog i mødet, og indgik i en dialog med Akademisk Råd omkring juridiske kontrakter.
  • Strategi 2021-2025: Akademisk Råd blev inddraget i de to foreslåede strategiske indsatser for 2023.

Akademisk Råd holdt ekstraordinært møde den 14. november 2022, og i referatet kan I læse Akademisk Råds input til implementeringen på NAT af SDU’s forfremmelsesprogram for VIP.

Redaktionen afsluttet: 24.11.2022