Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Ny budgetmodel og næste runde af DIAS adjunkter

Læs referat fra ledelsesmøde 1. november 2023

Af Tina Ellehuus Larsen, , 21-11-2023

I referat fra fakultetsledelsesmøde den 1. nov. 2023 kan I læse om:

  • Ny budgetmodel på fakultetet: Fakultetsledelsen godkendte de overordnede principper for en ny budgetmodel, og de aftalte det videre forløb med inddragelse og kommunikation.
  • Næste runde af DIAS adjunkter: Fakultetsledelsen drøftede, hvilke temaer, de ønskede at bringe i spil for de næste runder af DIAS adjunkter.

Redaktionen afsluttet: 21.11.2023