Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Håndtering af disciplinær- og afskedssager, intern kommunikation og kortlægning af kontorer

Læs referat fra møde i fakultetsledelsen den 22. februar 2022.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 09-03-2022

  1. Håndtering af disciplinær- og afskedsager: Fakultetsledelsen modtog en generel orientering på området foranlediget af Hovedsamarbejdsudvalget.
  2. Intern kommunikation: Hvad var tilbagemeldingen fra de fakultære råd, nævn og udvalg samt nøglepersoner på institutterne omkring intern kommunikation. Fakultetsledelsen besluttede, at der pt. ikke sker mere på området end de allerede igangsatte initiativer (fx trafiklys, notitser).
  3. Kortlægning af kontoranvendelse: Fakultetet ønsker at kortlægge, hvordan vi bruger kontorerne med henblik på bedst mulig udnyttelse i fremtiden.

Læs hele referatet.

Redaktionen afsluttet: 09.03.2022