Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse, 3+5 ordning for ph.d. og sprogkrav på ph.d. uddannelsen

Læs referat fra møde i fakultetsledelsen den 23. august

Af Tina Ellehuus Larsen, , 07-09-2022

I referat fra fakultetsledelsesmødet den 23. august 2022 kan I blandt andet læse om:

  • Midtvejsevaluering af anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse: Fakultetsledelsen evaluerede de 9 SDU anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse 
  • 3+5 ordning for ph.d.: Fakultetsledelsen besluttede at igangsætte en forsøgsordning med 3+5 de næste tre år.
  • Sprogkrav på ph.d. uddannelsen: Fakultetsledelsen besluttede at undersøge udfordringen yderligere, inden der træffes beslutning om sprogkrav på et senere ledelsesmøde.

 

 
Redaktionen afsluttet: 07.09.2022