Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Det gode universitetsliv, indkøb, afrapportering ERT og internationalisering samt karrierematrix

Læs referater fra ledelsesmøder 29. april og 14. maj 2024

Af Tina Ellehuus Larsen, , 23-05-2024

I referatet fra møde i fakultetsledelsen den 14. maj 2024 kan du blandt andet læse om:

  • Det gode universitetsliv (strategi 2021-2025): I fakultetets strategi fra 2021 til 2025 er der for 2024 prioriteret et tema, som hedder det gode universitetsliv: https://sdunet.dk/da/enheder/fakulteter/naturvidenskab/om-fakultetet/strategi/det-sker-i-2024. Trivsels- og karrierekonsulent Linette Sønderby og strategi- og proceskonsulent Tina Ellehuus Larsen har i løbet af marts måned sammen med medarbejdere fra institutter og fakultetssekretariat afdækket, hvordan fakultet og institutter arbejder med dette tema på nuværende tidspunkt for henholdsvis studerende og ansatte. Linette Sønderby koblede på mødet afdækningens resultater til relevante teoretiske modeller inden for trivsel.  
  • Indkøb på NAT: Indkøbskoordinator Sanne L. Hedemann og chefkonsulent fra indkøb og udbud Michael Ekelund Thorsen præsenterede en status på indkøbsområdet på NAT. 

I referatet fra møde i fakultetsledelsen den 29. april 2024 kan du blandt andet læse om:

  • Eksterne relationer (ERT): Ny teamleder for ERT Philip Hallenborg deltog i ledelsesmødet med en præsentation af de emner, som ERT vil have fokus på i den kommende tid.
  • Internationalisering: Internationaliseringskoordinator Joakim Larsen deltog i ledelsesmødet med en status på internationalisering på studenterområdet.
  • Karrierematrix: Ligestillingsudvalget på naturvidenskab har i forbindelse med deres handlingsplan og emnet rekruttering og karriereudvikling gennemset NAT's karrierematrix og kommet med forslag til ændringer.  
Redaktionen afsluttet: 23.05.2024