Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Elitecenter SDU Climate Cluster, APV og undervisningslokaler, fremtidens arbejdsplads

Læs referat fra møder i fakultetsledelsen den 3. og 17. maj 2022.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 01-06-2022

Referaterne fra ledelsesmøderne den 3. og 17. maj er nu tilgængelige i Sharepoint, og I kan blandt andet læse om:

  • Elitecentre til SDU Climate Cluster: Fakultetsledelsen foretog den første udvælgelse.
  • Kursusevalueringer efterår 2021: Studieleder Finn Kirpekar præsenterede temaer fra efterårets kursusevalueringer for fakultetsledelsen.

Læs referat fra den 3. maj her.

 

  • APV og undervisningslokaler: Fakultetsledelsen havde en drøftelse som opfølgning på indmelding vedr. udfordringer omkring undervisningslokaler.
  • Strategi 2021-2025: Fakultetsledelsen havde en indledende drøftelse af det strategiske tema, fremtidens arbejdsplads.
  • Årsrapport ligestillingsudvalg: Fakultetsledelsen kom med input til udkast for årsrapport for fakultetets ligestillingsudvalg.
  • Elitecentre til SDU Climate Cluster: Fakultetsledelsen foretog den endelige udvælgelse af de to forskningsideer, som indsendes til review i SCC.

Læs referat fra den 17. maj her.

 
Redaktionen afsluttet: 01.06.2022