Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Forfremmelsesprogram, administrativt set-up for EVU, indkøb og fakultetets uddannelsesberetning

Læs referat fra møde i fakultetsledelsen den 4. oktober 2022.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 26-10-2022

I referat fra møde i fakultetsledelsen den 4. oktober kan du blandt andet læse om:

  • Forfremmelsesprogram på SDU: Fakultetets ledelse kom med forslag til, hvordan udmøntningen af programmet kunne se ud på NAT. På NAT drøftes udmøntningen af forfremmelsesprogrammet herefter i SU/AMU, Akademisk Råd og institutråd, og siden på ekstraordinært møde i SU/AMU, inden fakultetsledelsen godkender en beskrivelse af udmøntning til indsendelse inden den 14. december 2022.
  • Administrativ understøttelse af efter- og videreuddannelse (EVU): Fakultetsledelsen aftalte et administrativt set-up for EVU på fakultetet.
  • Indkøb: Indkøbskoordinator Sanne Lindgaard Hedemann deltog i mødet med en afrapportering fra indkøbsområdet.
  • Fakultetets uddannelsesberetning (UB) 2022: Studieleder Finn Kirpekar gennemgik udkastet til UB 2022, og fakultetsledelsen kom med input undervejs. Uddannelsesudvalget forventes herefter at godkende UB 2022, inden den sendes til Studieservice den 1. nov. 2022.
 
Redaktionen afsluttet: 26.10.2022