Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Strategi 2021-2025, APV handleplan, SDU Climate Cluster og undervisning på ph.d. uddannelsen

Læs referat fra møder i fakultetsledelsen den 5. og 19. april 2022.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 28-04-2022

  • Strategi 2021-2025: Fakultetsledelsen gennemgik status for de 8 prioriterede temaer i strategien. Læs mere her.
  • APV handleplaner: Fakultetets arbejdsmiljøudvalg har lavet en APV handleplan, og fakultetsledelsen kom med forslag til indsatser inden for de 8 fokusområder.
  • SDU Climate Cluster: Leder af SCC Sebastian Mernild, sekretariatsleder Trine Baltzer Demkjær og specialkonsulent Trine Berg Hansen deltog i ledelsesmødet, og de havde en dialog med fakultetsledelsen om de næste skridt for SDU Climate Cluster.
  • Undervisning på ph.d. uddannelsen: Fakultetsledelsen tog en indledende drøftelse om de ph.d. studerendes arbejdsforpligtelse sammen med ph.d. skolen.

Læs referat fra den 5. april.

Læs referat fra den 19. april.

 
Redaktionen afsluttet: 28.04.2022