Skip to main content
DA / EN

Referat fakultetsledelse

Nyt sdunet, økonomi, samskabelse og uddannelsesberetninger

Læs referat fra møde i fakultetsledelsen den 8. februar 2022.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 28-03-2022

  • Nyt sdunet: Fakultetsledelsen modtog en orientering om status på implementering af det nye sdunet
  • Økonomi 2022: Fakultetsledelsen modtog en orientering om økonomi 2022
  • Samskabelse vedr. kursusbeskrivelser og studieordninger: Fakultetsledelsen blev præsenteret for det nye administrative samskabelsesprojekt, som starter op i foråret 2022.
  • Uddannelsesberetninger 2022: Fakultetsledelsen modtog en orientering om den proces for uddannelsesberetninger, som startede i Uddannelsesudvalget den 24. februar og afsluttes til juni. Som en helt central del af SDUs kvalitetssystem indkaldes uddannelsesberetninger (UB) fra alle uddannelser hvert andet år og derfor igen i foråret 2022.

Læs hele referatet.

Redaktionen afsluttet: 28.03.2022