Skip to main content
DA / EN

Referat fra SU/AMU

Nyt fra arbejdsmiljøudvalget, stressforebyggelse, budget efter besparelsesproces

Læs referat fra møde i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg den 2. juni 2023

Af Tina Ellehuus Larsen, , 28-06-2023

I referat fra møde i fakultetets samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg den 2. juni kan I blandt andet læse om:

  • Nyt fra fakultetets arbejdsmiljøudvalg: Lone Seidler Petterson og Marianne Holmer gav en status på diverse emner fra fakultetets APV-handleplan.
  • Årets fokusemne i Samarbejdsudvalg: SU/AMU drøftede fokusemnet stress og stressforebyggelse i sammenhæng med indsatserne i forbindelse med enhedernes APV-handleplan.
  • Budget 2023-2027: Marianne Holmer og Tine Kristiansen præsenterede fakultetets budget for 2023-2027 efter besparelsesprocessen i april og maj måned. Fakultetets budget forventes i balance fra 2027.
  • Evaluering af KOP23 (besparelsesprocessen): SU og fakultetsledelsen drøftede input til evalueringen af KOP23.
  • Institutleder/sekretariatschefrunden: Læs materialet her.docx-ikon
  • Status for kompetenceudvikling for TAP og VIP på NAT: Til mødet gjordes der rede for kompetenceudvikling for TAP og VIP i 2022. Punktet tog afsæt i de to underudvalg for kompetenceudvikling for VIP og TAP, som er nedsat i regi af Hovedsamarbejdsudvalget.
Redaktionen afsluttet: 28.06.2023