Skip to main content
DA / EN

Referat fra SU/AMU

Nyt om arbejdsmiljø, APV-handleplan, strategi 2024 og ny budgetmodel

Læs referat fra møde i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg den 9. oktober 2023

Af Tina Ellehuus Larsen, , 08-11-2023

I referat fra møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg den 9. oktober kan I blandt andet læse om:

  • Nyt fra fakultetets arbejdsmiljøudvalg: Udvalget orienterede blandt andet om nyt beredskabskoncept, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, mindfulness og stormøde for arbejdsmiljøorganisationen.
  • Fakultetets APV-handleplan: En del handlinger fra fakultetets APV-handleplan er nu afsluttet, og SU/AMU tog den reviderede handleplan til efterretning. Se den reviderede APV-handleplan.
  • Høring af strategiske prioriteringer 2024: SU/AMU fremkom med et høringssvar til høringen af fakultetsledelsens seks foreslåede strategiske temaer for 2024.
  • Ny budgetmodel på fakultetet: SU blev orienteret om status for arbejdet med den nye budgetmodel på fakultetet.
Redaktionen afsluttet: 08.11.2023