Skip to main content
DA / EN

Referat samarbejdsudvalg og fakultetsledelse

Nye uddannelser, arbejdsmiljø, APV-handleplaner og uddannelsesrapport

Læs referater fra møde i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg den 11. december og i fakultetsledelsen den 9. januar

Af Tina Ellehuus Larsen, , 12-02-2024

I referat fra møde i SU/AMU den 11. december 2023 kan I blandt andet læse om:

  • Meddelelser: Nyt fra Hoved samarbejdsudvalget (HSU) og Hoved arbejdsmiljøudvalget samt nyt om uddannelser på NAT
  • Nyt fra fakultetets arbejdsmiljøudvalg: SU blev orienteret om beredskabsplan, netværksmøde og diverse APV-relaterede emner
  • APV-handleplaner: APV-handleplanerne fremlagdes til orientering og kommentering i SU/AMU
  • Institutleder/sekretariatschefrunden: Indholdet i runden blev evalueret af SU.

I referat fra møde i fakultetsledelsen den 9. januar 2024 kan I blandt andet læse om:

  • Uddannelsesrapport 2023: Fakultetsledelsen gennemgik uddannelsesrapporten for 2023.
  • Fællesmøde: Fakultetsledelsen drøftede dagsordenen for fællesmødet med uddannelsesudvalget den 16. januar 2024.
 
Redaktionen afsluttet: 12.02.2024