Skip to main content
DA / EN

Referat samarbejdsudvalg

MUS 2021 og 2022, evaluering af MUS-koncept og intern kommunikation

Samarbejdsudvalget holdt møde den 20. januar, og I kan nu læse referatet.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 15-02-2022

  • MUS 2021: Samarbejdsudvalget evaluerede MUS-runden i 2021, hvor følgende tendenser blev fremhævet ph.d. studerende, postdocs og eksterne bevillinger.
  • MUS 2022: SU talte om det kommende fokusemne for MUS i 2022, og de besluttede følgende: Hvis du skulle prioritere 3 vigtige ting for din personlige udvikling - hvad ville disse være?
  • Evaluering af MUS-koncept: SU besluttede at anbefale fakultetsledelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal foretage en kritisk gennemgang af fakultetets MUS-koncept.
  • Intern kommunikation: SU/AMU vil gerne arbejde med trafiklys, og de bakkede op om, at der laves notitser fra de fakultære råd, nævn og udvalg.

Læs referatet

Redaktionen afsluttet: 15.02.2022