Skip to main content
DA / EN

Referat samarbejdsudvalg og fakultetsledelse

Regionalisering, strategi og økonomi

Læs referater fra møde i samarbejdsudvalg den 31. august og fakultetsledelse den 6. september 2022

Af Tina Ellehuus Larsen, , 28-09-2022

I referat fra møde i Samarbejdsudvalg den 31. august kan I blandt andet læse om følgende: 

  • Meddelelser: Samarbejdsudvalget inddrages i strategiske indsatser for 2023, og Marianne Holmer fortalte om regionalisering og faldende studenteroptag
  • Budget og foreløbigt regnskab 2022: Det faldende studenteroptag vil betyde et fald i uddannelsesindtægter på fakultetet. Fakultetsledelsen er i gang med at få lavet de nødvendige økonomiske beregninger, så de kender omfanget af det økonomiske tab. Til gengæld har fakultetet en stigende ekstern omsætning, hvilket bidrager til økonomien på fakultetet.
  • Samarbejdsaftalen: Samarbejdsudvalget drøftede den gensidige informationspligt ved organisationsændringer.
  • Midtvejsevaluering af anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse: SU/AMU evaluerede implementeringen af anbefalingerne om medbestemmelse og medinddragelse på NAT. 

I referat fra møde i Fakultetsledelse den 6. september kan I blandt andet læse om følgende: 

  • Status på sdunet og weborganisering: Fakultetsledelsen godkendte, at der igangsættes en proces for, at institutterne fremadrettet publicerer nyheder fra nyhedsbrev på SDUnet via Sitecore. Fakultetsledelsen godkendte desuden, at fakultetet opretter et webnetværk.
  • NAT Økonomi afrapportering: Lea Bolander Krengel og Tine Kristiansen fra NAT Økonomi deltog med en afrapportering fra deres område.
 
Redaktionen afsluttet: 28.09.2022