Skip to main content
DA / EN
Centerflytning

Center for Kvantematematik (QM) er flyttet til IMADA

Da rådhusklokkerne slog tolv den 31. december blev QM en del af IMADA. Centret, som tidligere var en del af Mads Clausen Instituttet ved Det Tekniske Fakultet, er ledet af professor og D-IAS Chair, Jørgen Ellegaard Andersen.

Af Jane Jamshidi og Trine Søndergaard, , 07-01-2021

– Jeg er meget glad for, at institutleder Martin Svensson og SDU’s ledelse tog godt imod min anmodning om at flytte QM til IMADA. Det vil sikre de bedste muligheder for centret, både mht. fondsansøgninger, rekruttering og undervisning, siger Jørgen Ellegaard Andersen.

Jørgen Ellegaard Andersen er forskningsleder for projektet ’Recursive and Exact New Quantum Theory’, der i 2019 modtog 10 mio. euro fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) som det første rent matematisk/teoretiske fysik-projekt nogensinde. Projektet blev af ERC-panelet identificeret som det højst rangerende blandt alle modtagne ansøgninger inden for alle forskningsfelter.

Der er flere årsager til, at Jørgen Ellegaard Andersen gerne ville flytte QM til IMADA. Centrets forskere befinder sig på et matematisk eliteniveau, som passer bedre til IMADAs matematik-studerende. Med flytningen kan uddannelsen af ph.d.-studerende i kvantematematik foretages i parallel med uddannelsen af de øvrige af IMADAs ph.d.-studerende i ren matematik. Derudover passer opbygningen af QM rigtig godt med den gradvise genopbygning af ren matematik hos IMADA. Endelig er der for QM-forskerne mange flere samarbejdsmuligheder ved IMADA.

Hvad er Kvantematematik?

Kvantematematik er kort fortalt det matematiske fundament for kvantefænomener. I dag involverer kvantematematik store dele af alle de større grene af ren matematik, såsom geometri, topologi, algebra og analyse – men også betragtelige dele af områder som logik, kombinatorik og talteori.

Centrets forskningsområder omfatter alle matematiske problemer i spændingsfeltet mellem geometri, topologi, algebra og analyse på den ene side og teoretisk fysik på den anden. Fokus er på alle de dele af matematik, som er nødvendige for skabelsen af det matematiske grundlag for al kvanteteori. Derudover bliver kvantefænomener studeret i en biomolekylær kontekst.

Forskere, som nu er en del af QM, har tidligere succesfuldt benyttet teknikker fra kvantefeltteori til at forbedre vores forståelse af RNA og proteinfoldning. Der arbejdes nu aktivt på at finde frem til, om der også er – og i så fald en forståelse af omfanget af – kvantefænomener af biologisk betydning i makro-molekylær biologi.

Alle centrets medarbejdere og aktiviteter følger med i flytningen af QM, som foregår fysisk til nye lokaler ved Institut for Matematik og Datalogi såvel som på det organisatorisk plan.


Redaktionen afsluttet: 07.01.2021