Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 27-01-2021

Kære medarbejder

En stor del af tiden går med at planlægge eksaminer, reeksaminer og undervisning i februar og marts baseret på de forskellige udmeldinger, der kommer fra ministeriet. Som det ser ud nu, regner vi med at være nedlukket i februar, og at den eksperimentelle undervisning kan komme i gang i marts, mens den teoretiske undervisning indtil videre er planlagt online resten af semestret.

Heldigvis sker der også andre ting. Jeg fremlagde fakultetets arbejde med Vores Cerdensmål for direktionen, hvor vi deler erfaringer på tværs af fakulteterne. Der var stor ros til de mange forskellige initiativer, som vi har igangsat på NAT, herunder arbejdet i Sustain og arrangementet LIVE SESSIONS med videopræsentationer af forskere og deres SDG-relaterede forskning. Eksterne Relationers indsats omkring Horizon Europe og Global Challenges har også været en succes, idet der er indsendt langt flere ansøgninger til EU sammenlignet med tidligere og flere af disse er koordinator-ansøgninger. Der igangsættes nu et nyt HEU-træningsforløb op mod kommende ansøgningsrunder, og der er stor interesse for at deltage.

I sidste uge blev der informeret om den økonomiske situation på SDU, hvor det desværre har vist sig nødvendigt at gennemføre besparelser på to fakulteter og i Fællesadministrationen grundet faldende indtægter og stigende udgifter. På NAT har vi haft stort fokus på økonomien i de seneste år, og takket være en stor indsats på hele fakultetet har vi fastholdt indtægter på uddannelse og forskning. Vi er fortsat nødt til at holde fokus på økonomien, ikke mindst i lyset af nedlukningen, som har ført til lavere aktivitet på eksternt finansierede forskningsprojekter og øget usikkerheden på uddannelsesindtægter. Lavt forbrug på eksterne projekter reducerer forskningsbevillingen, og øget frafald og længere studietider kan reducere uddannelsesindtægterne. Vi har lagt et budget for de kommende år, som tager højde for dette, og det er min vurdering, at med et fortsat fokus på uddannelse og forskning skal vi nok komme i mål.

Jeg forventer at NATs strategi for 2021-2025 bliver godkendt i denne uge, og drøftelserne omkring prioritering af handlinger er så småt gået i gang. Strategien vil være et emne på forårets Dekanens hjørne på institutterne, og den vil også blive drøftet i de forskellige råd og udvalg på fakultetet. I forbindelse med den nye valgperiode er der ændret lidt på sammensætningen af de forskellige råd og udvalg.

Jeg vil gerne sige tak til alle, som har ydet en indsats i den forgangne periode, og velkommen til alle de nye medlemmer, som nu skal medvirke til en god implementering af strategien.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 27.01.2021