Skip to main content
DA / EN
Annoncering

Flere uddannelsessøgende får øje på SDU’s naturvidenskabelige uddannelser

Annonceringen af fakultets uddannelser via sociale medier har opnået større rækkevidde end samme periode sidste år. Målt på antallet af nåede personer er fremgangen på 290 procent.

Af Mikkel Linnemann Johansson, , 31-03-2021

Ser man på perioden fra 1. januar 2020 til 15. marts 2020 nåede fakultetets annoncering på Facebook og Instagram ud til 182.400 personer.

Prisen for denne synlighed: 23 øre pr. nået person.

Målgrupperne for denne annoncering bestod primært af uddannelsessøgende med interesse for naturvidenskab, men også den såkaldte ”forældremålgruppe” samt internationale bachelorer, der potentielt kunne have interesse i en af fakultetets kandidatuddannelser.

Til sammenligning nåede fakultetets annoncering på Facebook og Instagram ud til 711.338 relevante personer fra indgangen af 2021 og frem til kvote 2-ansøgningsfristen 15. marts. Altså en fremgang på 290 procent.

Samtidig er prisen pr. nået person faldet 43 procent til blot 13 øre.

Den øgede rækkevidde medførte i år 13.692 unikke klik på annoncerne i perioden mod 4.770 unikke klik sidste år. Det betyder også, at gennemsnitsprisen pr. unikt klik er faldet fra 8,86 kr. til 6,98 kr.

Nye cookieregler betyder færre registrerede besøg på web

På grund af databrud er antallet af sidevisninger og besøg i 2021 ikke direkte sammenlignelige med sidste år. Nye, mere restriktive cookieregler betyder, at langt færre besøgende på SDU’s hjemmesider bliver registreret i statistikken. De besøgende skal nemlig godkende performance-cookies, førend besøget må registreres.

Det vurderes, at færre end 30 procent godkender performance-cookies på SDU’s hjemmeside. Når man enten afviser eller accepterer cookies, så vil dette samtykke blive gemt i et år, eller indtil man aktivt ændrer indstillingen.

Det er altså langt fra alle besøgende, der giver tilladelse til at registrere besøget. Dette ses tydeligt, når man kigger nærmere på den overordnede besøgsstatistik for www.sdu.dk samlet set.

For hver gang SDU registrerede 1 sidevisning og 1 besøg på web i perioden 1. januar til 15. marts 2020 registrerede man blot 0,51 sidevisninger og 0,42 besøg i samme periode i 2021.

Bedre ser det ud for Det Naturvidenskabelige Fakultets bacheloruddannelsespræsentationer, der registrerede 0,62 sidevisninger og 0,62 besøg i perioden 1. januar til 15. marts 2021, for hver gang man havde registreret 1 sidevisning og 1 besøg i samme periode året før.

Anvendes 2021-niveauet for www.sdu.dk’s sidevisninger og besøg samlet set som benchmark, så har bacheloruddannelsespræsentationerne på NAT således klaret sig henholdsvis 21,6 procent og 47,6 procent bedre.

Det relativt høje niveau for sidevisninger og besøg på fakultetets bacheloruddannelsespræsentationer er jævnt fordelt på 9 ud af 10 bacheloruddannelser. Blot en enkelt uddannelsespræsentation har haft et visningsniveau og besøgsniveau, der ligger lavere end benchmark.

Kandidat i Data Science i front

Fakultetets stærkeste udvikling ses på uddannelsespræsentationen for kandidaten i Data Science. Her er antallet af sidevisninger og besøg stort set uforandrede, selvom færre end 30 procent af de besøgende godkender performance-cookies.

Ser man kun på februar måned, hvor fakultetets SoMe-kampagne for uddannelsen var intensiveret op til ansøgningsfristen, steg antallet af sidevisninger og besøg endda i absolutte tal: Med 13,8 procent til 2.680 sidevisninger og med 5,1 procent til 1.229 besøg.

Redaktionen afsluttet: 31.03.2021