Skip to main content
DA / EN

Ledelse

Medarbejderne giver anbefalinger om god ledelse

Fakultetets medarbejdere ønsker mere tydelighed og større inddragelse i fakultetets beslutninger.

Af Gitte Toftgaard Jørgensen, , 22-04-2021

I efteråret 2020 blev otte anbefalinger om god ledelse nedfældet af en gruppe af fakultetets medarbejdere. Alle fakultetets medarbejdere var inviteret til at deltage i arbejdet med anbefalingerne, og ca. 40 videnskabelige og administrative medarbejdere bidrog til indholdet. I marts 2021 blev de forelagt fakultetets ledelsesgruppe.

– Jeg glæder mig over at anbefalingerne er meget konkrete og giver nogle klare signaler om, hvor vi kan gøre det bedre som ledelse. Der er både lavthængende frugter og det lange seje træk, og det kræver en dedikeret indsats at nå i mål. Derfor spiller anbefalingerne en vigtig rolle i fakultetets nye strategi og er prioriteret som en af de første indsatser, siger dekan Marianne Holmer.

Anbefalingerne har følgende overordnede temaer: Tydelighed, demokrati, gennemsigtighed, fairness, inddragelse og reduktion af stress.

Hvad skal der nu ske med anbefalingerne?

Anbefalingerne er indarbejdet i fakultetets nye strategi, hvor vi i de kommende år vil arbejde med at implementere konkrete forslag fra gruppens arbejde.

Som et første skridt har ledelsesgruppen valgt at se nærmere på:

  1. hvordan fakultetet kan gøre ledelsesmandaterne tydeligere på alle niveauer,
  2. herunder fokusere særskilt på, hvordan vi forbedrer sektionsledelsen, som stadig er et nyt ledelseslag på fakultetet, samt
  3. hvordan vi kan forbedre inddragelsen af medarbejderne i de beslutninger, der træffes på fakultetet.

God ledelse vil være tema på ledelsesgruppens seminar i august, hvor ledelsesgruppen vil drøfte konkrete handlinger og inddragelse af råd, nævn og udvalg i det videre arbejde.

Baggrund for processen

VIP-sidens tillidsrepræsentant Kristian Debrabant havde gennem længere tid fået forskellige henvendelser, der kredser om udfordringer i forhold til arbejdsmiljø og ledelse på fakultetet. På den baggrund tog Kristian sammen med formanden for Akademisk Råd, Rolf Fagerberg, og dekan Marianne Holmer initiativ til dette arbejde. Fakultetets ledelses deltog ikke i det konkrete arbejde med at udarbejde anbefalingerne, og der var sikret anonymitet.

Redaktionen afsluttet: 22.04.2021