Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 22-04-2021

Kære medarbejder

I denne uge løber Forskningens Døgn af stablen, og NAT bidrager med en god håndfuld oplæg. Blandt andet deltager forskere fra Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde sammen med Fjord&Bælt med et oplæg omkring forskning i marine pattedyr.

Begge institutioner har været under et stort mediepres i forbindelse med indhentning af nye marsvin til forskning. Der kom en masse kritik primært fra forskellige dyreværnsforeninger i Danmark og udlandet, og det var svært at nå ud til disse kritikere. Det lykkedes til sidst at få en god dialog medieret af blandt andet TV 2. Her fik forskerne fortalt om formålene med forskningen, som først og fremmest er at undersøge, hvordan dyrene kan beskyttes mod menneskelige aktiviteter i naturen.

Denne ”shitstorm” har gjort os endnu mere bevidste om vigtigheden af at være åbne og transparente om forskningen på NAT og altid være klar til at kunne besvare selv de mest kritiske spørgsmål. Derfor fortsætter forskerne – nu i regi af Forskningens Døgn – med at debattere om deres forskning godt hjulpet af Sebastian Klein som ordstyrer ved en paneldebat med titlen: Kan man bruge marsvineforskning til noget?

I den seneste tid har NAT dog også fået en del positiv medieomtale, og som medarbejder på NAT har man ikke kunnet undgå at bemærke den håndfuld nye forskere, som er kommet til i det sidste halve års tid.

Både de private og offentlige fonde har stort fokus på at tiltrække internationale forskere til Danmark, og flere fonde har etableret forskellige former for rekrutteringspakker. På NAT har vi haft fokus på disse muligheder ved de seneste ansættelser. Først drejer det sig selvfølgelig om at tiltrække rigtigt gode ansøgere til stillingerne, og det er dejligt at se, at antallet af ansøgere til stillinger har været stigende generelt på NAT.

NAT-SDU er blevet et attraktivt sted at søge imod for internationale forskere. Interviews afslører, at der er en række faktorer, som påvirker ansøgernes valg, men et spændende og velrenommeret forskningsmiljø er selvfølgelig øverst på prioriteringslisten.

Når først kontrakten er underskrevet, er NAT gået i dialog med forskeren og har søgt rekrutteringsmidler enten sammen med eller på vegne af forskeren, og vi har haft en stor succesrate i at tiltrække rekrutteringsmidler.

Det er fantastisk at mærke denne opbakning fra fondene til vores rekrutteringer. Det siger ikke kun noget om stærke kandidater, men også at de kommer til meget dygtige forskningsmiljøer på NAT, som både forskerne og fondene er interesserede i.

For den nytilkomne forsker er det alt andet lige lettere at starte op med en god bevilling i ryggen, som kan kickstarte forskningen i en ny forskergruppe. Jeg kan derfor kun opfordre til, at vi fortsat tænker rekrutteringsmidler ind, når der slås nye stillinger op på NAT.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske velkommen til nye forskere på NAT. Det har været utroligt spændende at møde jer alle sammen i ansættelsesprocessen, og jeg glæder mig til at besøge jer på institutterne, når I er kommet godt i gang.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 22.04.2021