Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 03-06-2021

Kære medarbejder

Sidste uge var en festuge for fem af fakultetets meget dygtige medarbejdere, idet fakultetets årlige priser blev uddelt efter et længere indstillings- og udpegningsforløb. Jeg tror, det lykkedes at overraske alle fem uafhængigt af, om det var et online eller et fysisk møde, ikke mindst grundet kollegaers kreative forslag til ”vigtige møder.”

Det var dejligt at se så stor opbakning til overrækkelserne og de positive kommentarer fra kollegaer til prismodtagerne. Jeg er ret sikker på, at disse kommentarer varmer, måske endda mere end diplomet og pengeprisen. I år var der god opbakning til de fleste priser, og det betyder, at der var stor konkurrence om priserne. Vi har valgt at give besked til alle som blev indstillet, da det at blive indstillet i sig selv er en flot anerkendelse. Jeg vil gerne sige tak til alle prismodtagere, alle indstillede og alle jer, som har anerkendt en kollega og bidraget til hele processen. Vi har alle brug for anerkendelse ind i mellem og ikke mindst i denne tid, hvor vores arbejdsfællesskaber ikke fungerer optimalt, og den daglige kontakt til kolleger er begrænset.

SDU skal have ny rektor, da Henrik Dam forlader SDU til en stilling i det private med udgangen af juli. Henrik har været på SDU i godt syv år, og han har sat sit præg på mange forskellige dele af SDU – også på NAT. Her er de to mest markante initiativer nok DIAS og RIO, men også fokus på verdensmålene har haft indflydelse på NAT's aktiviteter. For at tage det sidste initiativ, så har det betydet en del for NAT. Vi arbejder nu med verdensmålene i vores uddannelser, hvor fokus i første omgang har været på 1. år, nye uddannelser og enkeltkurser i løbet af uddannelserne. Vi har arbejdet med verdensmålene på tværs af NAT via SUSTAIN-udvalget og i tre live-sessioner, hvor forskerne har præsenteret deres spændende forskning. Eksterne relationer har faciliteret en lang række ansøgninger inden for globale udfordringer og sikret deltagelse i eksterne arbejdsgrupper omkring store calls inden for området. Der er ingen tvivl om at verdensmålene er en tendens i tiden, som vi skal forholde os til, men det ekstra fokus på SDU har betydet at vi er kommet rigtig langt på kort tid.

Nye initiativer fra topledelsen giver diskussioner i organisationen. På baggrund af drøftelser i Universitetsrådet og bestyrelsen, har Henrik det seneste års tid sammen med direktionen og de forskellige centrale udvalg på SDU arbejdet på at finde metoder til at øge rettidig inddragelse af medarbejdere i større beslutninger. Der ligger nu en plan for dette, som vi er i gang med at implementere på NAT. Det betyder blandt andet at formænd og sekretærer/referenter for udvalg skal sørge for at relevant information kommer ud til målgrupperne for møderne. Det kan føles som en ekstra opgave oven i mange andre, og det vil det sandsynligvis også være i den første tid, men målet er at øge transparens i beslutningsprocesser og reducere misforståelser og frustration og dermed skabe et bedre arbejdsklima. Jeg håber, at vi lykkes og modtager meget gerne konkrete forslag til handlinger.

Det er altid spændende med en ny leder i toppen af universitetet. Hvilke visioner og idéer har en ny leder? Og ikke mindst, hvilke forandringer ønsker den nye leder at iværksætte? Det er min opfattelse at NAT er inde i en positiv udvikling med nye uddannelser og nye muligheder for finansiering af forskning, en udvikling som jeg er sikker på, at en ny leder vil sætte pris på og understøtte bedst muligt.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 03.06.2021