Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 02-09-2021

Kære medarbejder

Velkommen tilbage efter sommerferien! Jeg håber, at alle har haft mulighed for at slappe af og være sammen med familie og venner.

Desværre er mange af vores internationale medarbejdere endnu ikke fri af rejserestriktioner, og mange er først rejst hjem på ferie i august måned.

Heldigvis har Danmark fået godt styr på pandemien over sommeren, og nu er vi alle spændte på at møde nye såvel som ældre studerende til studie(gen)starten. Der begynder stille og roligt at komme liv i gangene. Det er en dejlig forandring fra den stilhed, som har hersket på SDU i snart halvandet år.

På NAT er der studiestart i denne uge, og ugen er som altid forberedt sammen med vores veloplagte tutorer. Det har været en ekstra stor opgave i år, da mange tutorer er faldet fra under Corona. Derfor har en lille sluttet kerne arbejdet dedikeret for at få programmet på plads.

Der vil også være ekstra fokus på studiestarten for de ældre studerende, hvor fagråd og institutter er involveret i forskellige aktiviteter af faglig og social karakter. Derudover bliver der gjort en ekstra indsats med studiegrupper på alle årgange for at styrke det faglige og sociale netværk blandt de studerende.

Det er også nu, at den nye skemalægningsprocedure skal stå sin prøve. Skemalæggerne på SDU har arbejdet hårdt i Corona-tiden med mange og ofte akutte omlægninger af skemaet. Nu ser vi frem til et mere stabilt skema efter de nye principper med mere faste rammer for tidspunkter og lokaler hen over semestret.

Vi vurderer, at vi er ca. 80% i mål med skemalægningen efter de nye principper. Det betyder at der fortsat vil være nogle kurser, som kører efter den gamle model. Det gælder specielt kurser, som vi underviser sammen med andre fakulteter. Jeg håber, at alle vil have forståelse i forhold til fejl og mangler og bidrage konstruktivt til at eventuelle skemaudfordringer bliver løst.

Relateret til vores uddannelser er regeringens udspil om Uddannelser i hele landet. SDU er allerede et regionaliseret universitet med 21% af studiepladser uden for Odense fordelt på de fem campusser i regionen, i Slagelse og i København. Hen over efteråret skal SDU lave en plan for udflytning af op til 10% af studiepladserne i 2030, og denne skal forhandles med ministeriet i foråret. Processen er endnu ikke fuldstændig på plads på landsplan, men i den kommende tid vil aftalen blive drøftet i de forskellige råd, nævn og udvalg på SDU. Vi vil løbende orientere om arbejdet, som jeg forventer bliver forankret i uddannelsesudvalget.

Jeg ønsker alle en god semesterstart.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 02.09.2021