Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Fakultetets strategi i samspil med institutternes

På tværs af fakultetet er arbejdet med implementering af strategien i fuld gang. Strategien dækker frem til 2025. I år er særligt syv temaer fra strategi er i fokus.

Af Dekan Marianne Holmer, , 24-09-2021

Kære medarbejder

Jeg er i disse uger på besøg hos institutterne til Dekanens hjørne. IMADA var første stop, hvor jeg fik mange gode og kritiske spørgsmål til både instituttets og fakultetets strategi inden for udvalgte områder. Det er dejligt igen at mødes fysisk, se hinanden i øjnene og få drøftet forskellige problemstillinger.

Omdrejningspunktet for efterårets møder er fakultetets strategi og samspil med institutternes strategier. Jeg håber, at rigtigt mange har lyst til at deltage i møderne, da det er vigtigt, at vi har en god dialog og får lavet de rigtige prioriteringer for hele fakultetet.

Her i efteråret er syv temaer i strategien højt prioriteret. Det drejer sig om 1) ledelse, trivsel og inddragelse, hvor fokus er på delegationsskrivelse til ledere, kompetenceudvikling og medinddragelse; 2) administrativ digitalisering, hvor en række nye systemer er under indkøring ind på fakultetet og SDU; 3) 21st Science Skills i vores uddannelser, som drøftes i uddannelsesudvalget og i undervisningsudvalg; 4) samarbejde på tværs, hvor IMADA lancerer et nyt tværgående center i ”AI Science and applications” og vi sætter gang i et infrastrukturudvalg, som skal synliggøre institutternes infrastruktur; 5) digital kompetenceudvikling med udvidet brug af Teams i administrationen; 6) samskabelse, hvor der skal udvælges 1-2 projekter på tværs af fakultetet og 7) onboarding af nye medarbejdere, hvor der indsamles erfaring fra institutter med henblik på at udvikle effektiv onboarding på hele fakultetet.

Du kan følge med i alle aktiviteter omkring strategien på SDUnet.dk, hvor der kommer opdateringer fra møder i udvalg m.m. I løbet af efteråret vil vi også prioritere emner til foråret 2022.

En anden vigtig opgave i efteråret er drøftelser omkring regionalisering af uddannelser, hvor SDU skal indsende en plan til ministeriet ved udgangen af året. I næste uge forventer jeg, at vi kan begynde med mere konkrete drøftelser af fakultetets bidrag til SDU’s plan. Det er en vanskelig proces, da det er svært at se ud i fremtiden og forudsige, hvilke kompetencer der bliver brug for, og ikke mindst hvilke uddannelser de unge ønsker at søge.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 24.09.2021